Gente - Perfil de usuario Infobalear
xulo_19

Alexander & Amanda tE amO mi pRinceSSa...!!/* 15.MarzoÓ deL 20o8 tE qUieROm

ON

NO CONECTADO | ¿Que es ON?
Ver usuarios conectados

Chat

NO CONECTADO | Conectar al chat
¡Conoce gente nueva!

Votar a xulo_19

PUNTUACIÓN

Sobre mi

NOMBRE *...She Alexito...*
EDAD 34 años
SEXO Hombre
CUMPLEAÑOS 9 de Mayo (Tauro)
LOCALIDAD Capdepera
MSN MESSENGER se lO pediiS a mi Niña!!

Datos perfil

MAFIA *R.C.D MaLLoRcA
VISITAS 5492 accesos (1 hoy)
FECHA ALTA 28-10-2008 22:45:38
ULTIMA CONEXIÓN 04-12-2011 00:43:23
MODIFICADO EL 04-03-2010 19:28:02
DIRECCIÓN PERFIL infobalear.com/gente/xulo_19

Mi puntuación

PUNTOS HOY
0 puntos
PUNTOS ACTUALES
0 puntos
MEDIA PUNTOS
0 de puntuación con 0 votos
PUNTOS TOTALES 131257 puntos
MEDIA PUNTOS 12.7 de puntuación con 10371 votos
POSICIÓN TOP Min 1000 pts actual, 1591 general.

Mis amigos

Mis fotos

     O.o°•.((¯`•»  [ дறy [&] дℓعx ] ♥ «•´¯))   

      

<< YO CON MI NIÑA>>>

        

                     ...AKI UN POKITO DE MI...

 

 

 ((¯`•»дℓعx «•´¯))

         

        

                

                  <<>>

                                       

                 

                                    

                <<>>

               

     

 

          

 

                       

                            

                                         

                                                                                                                                                                                 

      

    

                 

    

                   

                                     <<>>

                                             

            

                   

                            

                                            

   

                         

 

            

                  

    

                                                

             

                                     

                        

 

         

                                       

 

                                <<>>                  

                                      

                                

 

                                     

                 

 

                                             

 

 

                                                   

 

                               

 

 

                  

                                                             

                                                       

                                               

                   

                                                                 

                                                                    

                   

                                         

                    

                                            

 

                                          

 

 

 

 

 

                      

 

                                   

                                                               

                                  

 

                

                                                    

 

                    

                                           

                                                             

                                      

                   

 

 

 

                                 

                               <<>>

                                 

 

       

                                                   

 

 

                   

 

 

                   

                                                               

                                                                                   

     

                                            

                           

 

           

 

                                 

                                               

 

            

                     <<>>

      

                    >><<

          

 

                                      

                                                    

                                 

               

                                 

                                                              

                                

 

            

                        

                  

                     

         

                                

         

                           

 

 

                                        

         

       
        

               

 

                                                                                                                            

 

               

                                                        

                      

 

                           

 

 

 

 

 

((¯`•»αறαɳ∂α&дℓعx«•´¯))

espacio dedicado al amor de mi vida. mi niña~

      

mî nîñå lå nîñå å lå qüë åmØ çøn løçü®å ...!! Lëønåå jåjå t€ åmØ...!! g®åçîå§ ÞØ® ë§ë dîå 15 .Må®zø .dëL 20ø8 t€ ®ëåmØ Þ®înçë§å Ãmåndå & Ãlë×åndë® ÞØ® §îëmÞ®ë Jüntø§

 

     

 

 

         

 

 

ë$t¥¥ üënøø ëëhh?? jåjåjå Þüë§ §øløø Þødëî§ mî®å® Þë®ø nø tøçå®® ÞØ® qüë §ølø §ø¥¥ dë ünå nîñåå ¥ ë§å nîñåå mîî åmåndå tkîë®øø...!!/* çønmîgø qüîën qüîë®å ,çØnt®å mî qÙîën Þüëdå...

 

 

©ådå vëz qüë të vëØ më îLümînå§ lå Vîdåå ©ådå dîå åçë§ qüë të åmë m᧠ë®ë§ mî Þå§ådø ƒütü®®ø î Þ®ë§ëntë ¥ §îëmÞ®ë lø §ë®å§§ nënå..!!^^

ßë§îîîtøøøøh t€ åmØØØ mîî Þ®înçë§åå...!!/*


15.Må®zÓ d€L 20ø8Ãmåndå & Ãlë×åndë®

t€ Qüîë®øø üNå ®üßîtåh dë §ü mØ®ënîtøhh ÞØ® §îëmÞ®ë

 


    

 

     ((¯`•» uиα яuвια de su дℓعxιtσ ♥ «•´¯))

 

 

 

 

                                                                                 ●TK●

                   ●●●●●●●●●●●●●●●● ♥

                     ●Te Amo●

 

 

esa es la mirada,                              que me quita los sentios

 

 

                                             

                      

                                 esos labioOs son los que                                             me acen temblarrrr ♥♥

 

                            

por esOos besOoS MATARIA YO!

  

 

                        New LoOkk :p

 

      

 

                           

 

     

 

          PEKE

           ·DAVIID 

 

    

 

            


    

     

 

 

 

            

 

                                                                               

                                  ♥ дறy [&] дℓعx  

 

 

 

            

 

    I Love you 

           ...150308..

 

  

 

 

            I wish yoou

                                 ● te deseo...

 

            

     

           ♥siempre a mi VERA...

 

 

 

 

 

 

        Te Amo                           

 

 

	    tu [&] Yo 
 
 
 
 
		

 

          

 

 

         

 

 

            

 

 

 

         

 

                                                                                                    I wish you

Te Quiero! te Amo

     I Love yOu

Te DeseOo!
 
 
	

 

عяعS ℓσ றعjσя  dع றι vιdα    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    

 

 

                  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

O.o°•.((¯`•»ℓα றσtιCσ [&]عℓCσXESItσ«•´¯))                                   

·seat leon

 

                             

 

کeαt ℓعσиcιtσ

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

•»ℓα றσtιCσ sσиιc

 

 

         

 


 

      

 

 

 

 

 

te Amo mi Niña♥

150308.!/*

 

 

 

 

       foticos de mi niña i yo tkm

 

 

 

 

 

 

    eso si que es un tatu  pixas jajaja

 

 

 

               **tk**

       te amo

                                                           

 

 

                                                                     

 

            

 

                  

 

                          laurilla

 

 

               ruben 

 

                                                       cuco_&_gabry

 

                                             anais

 

 

                                                   yo i la jessica

 

 

                                                 el loko de gerard

 

       

 

                esa  es la lokilla de la devora   jajaja