Gente - Perfil de usuario Infobalear
unaa.thaayss

eeR seeentiimiientoO q yoO tngooO sooLoo tuu PuuedeeS enteendeeRlooo..[L]

ON

NO CONECTADO | ¿Que es ON?
Ver usuarios conectados

Chat

NO CONECTADO | Conectar al chat
¡Conoce gente nueva!

Votar a unaa.thaayss

PUNTUACIÓN

Sobre mi

NOMBRE ThaayssS'
EDAD 30 años
SEXO Mujer
CUMPLEAÑOS 8 de Junio (Geminis)
LOCALIDAD Palma De Mallorca
MSN MESSENGER Thais_LokiYa@hotmail.com

Datos perfil

MAFIA CoRaZoN_gItAnO
VISITAS 13287 accesos (2 hoy)
FECHA ALTA 28-04-2007 12:27:49
ULTIMA CONEXIÓN 02-05-2010 17:09:32
MODIFICADO EL 26-01-2009 13:08:04
DIRECCIÓN PERFIL infobalear.com/gente/unaa.thaayss

Mi puntuación

PUNTOS HOY
0 puntos
PUNTOS ACTUALES
0 puntos
MEDIA PUNTOS
0 de puntuación con 0 votos
PUNTOS TOTALES 48870 puntos
MEDIA PUNTOS 10.5 de puntuación con 4650 votos
POSICIÓN TOP Min 1000 pts actual, 4897 general.

Mis amigos

Mis fotos

maadree miiaa siii esskk estee niñoo esS miii viiidaa enteeraa!!! LooO aamoOo taantoooOo..(L)sii esskk sii mee faartaa mee muueeRooo!! mii viidaa teee aamooooOoO(LLL)

Un amoOr coOn priinciipioO peeRoo siin FiinaaL(L)

Una simple mirada,una dulce caricia,un tierno beso …Las palabras que de tu corazón nacen con pasión.El simple hecho de que me dediques horas de tu vida,que las compartas conmigo.Con todo eso y mucho más,puedo sentir y ver que me amas que me quieres como a nadie.Por el miedo de perderte,más de una vez me pregunto, te pregunto,si a mi lado por siempre estarás.Noche oscura, cielo cristalino,ángeles que la cuidan y le dan mimos.En tus manos entregué mi corazón,entregué mi vida,mi respiración.Me pides, me rogas que jamás vuelva a dudar de tu amor.Pues con solo decirte que no lo dudo,si no que tengo miedo de perderte, corazón.Pues no lo dudo,creo tus palabras, confío en ti,en tus sentimientos hacia mi.En este escrito,en estas palabras,te prometo que jamás volveré a cuestionar el hecho de que estés por siempre junto a mi.Y en un último intento antes de romper a llorar te digo …

Cuando en el cielo no haya estrellas,cuando el agua deje de existir,en ese instante morirá mi amor por ti.

o3.o6.o7

 

 

MiisS NeenaasS*

Mii MeeLaaH'

MaReee poOss akii deE loO mejoOrcikoOo d mii viiaHh.. Mi MeliitaaH y mii toOO.. q a peesaaR dee k soOloO tee Cn suu Tonyyy posS qq siiemPreee taa kuuandoOo la nexesiitooOO!!Q soOn muxoOss añiikoOs juntikasS y q toOs loOs momentiikoOs viviioOsss a tuu laoOO loOss mejoresSs k a tuu laoO soOn riisasSs llooOroOosS y d toOO q siiemPree masS sabiioOo ayudarr y esScuxaarR, q siiempree vasS a tarRR en mii viiaH xq eresS partee de eyaaa tkiiierooOO mi MeeLaaaH!!!Pa loOssS RessStoOOsSS

Mii CooSiiTaaH'

MaaReee akiii Mi coOsiiitaaH!!!poOs noO see q deesiirr, siiiemppree me sabesSs ayuudarR y siiemPree cadaaa tardesiikaa junntiikkasSs..!q eresS de looO mjoOr q tngoO en la viia y me loO assS dmoOstraaOo(wnoO a ratiikoOs)esS broOmaa toOntaa k siimPree vasSs a tarrR enn miiii Q looO sepasS tkiieroOOo mii coOsiiitaAaH!

Mii noOviiaaH'

MaaRee miiiaa poOssS akii mii noOviiaaaH!!!Q a pessarR d q noOo seeE kiieraa aseeEr foOtiikoOss CnmigoO La kiiieroOO iwaaaL!!!q siiempre tasS kuuandooO toOOyy maLL y me sabesS ayudarRr y eresS parTeciiitaa d mii viiiaHH!!aunkk a tooOasSs poOngaa lo misSsmoOO esS xqQ soOyssS m immpoOrtantesS paaa miii y loOo soOyysS toOo en miii!!!tkiiieroOOo mii noOviiiaa!!

MiisS NeeneesS*

Mii eRmaaniikoO'

Aiiixx pooOssS akii m eRmaaniiikooO!!wnooO pooOs q graaciiasS x ayuudarmee siiemPreeee!!Q esperoOO q nunkaa te piierdaa k eresS m impoOrtantee pa miii tkiiieroOO eRmaniiikooOO!!!SiiiiemPreee..:)

JuuLiiaaN'

ftoO Dee aCee mxoO tiiemPooO.. xoO RecuuerdoOss tuuyoOss toOdoOss See kdaaN,xQ asS siioO & eeReesS unaa persoOnaa muuii impoOrtaantee paRaa mii,xQ coOmoO tuu noO a abiioO nadiie k see ayaa portaaoO taaN biien coOnmiigoOo nooo tkiieroO perdeeR nuunCaaa!!Tee NeeCeeSiitoO..!!!!!GraciiasS poOr toOdoOo!!Siii mee weRbeesS a FaaRtaaR mee mueeRoo!!!!!tQuiieroO..:)

 

 

 

FoOtiikoOs eN NuesStroO ParkE..xD

FiiesStaasS o8'

fiiiesStaasSS uniicasS eeiinoOrviidablesSs aavuuesStroOo laoO

pooOrrQ oOoss aamoOoo masSs Q aa naaDaaaa

poOrQ siiiemPree QiieeRooO eeSstaaR coOn voohoOtrOOs

soOoiiisss TODA mii viidaaaaaaa!

poOor Laa Q aariiiaaa TODO loo Q fuueRa

paaRaa noO peRdeeroO nuunCaa

poOorQ siin voOhoOtroOsss yooO....

mee MuuueeeRoooo

OOooosss aaamoOoooooooo(LLLLLLL'

FoootooosSs dee eacee yaa masS tiieemPoo..xD:P

PooOrq' loO soOiisSS toOdoOo en miii vidaaaH!!

PooOrq' siiemPree VaiiisS a taR enn miiii!!!

PooOrq' soOiisSS loO mjóÓhh!!!!

PooOrq' OsquiieroOo!!!

TooOdoOO!!!

 

 

 

FotikOsS camM

MeLaH & iO...

tOasS laS nOxesikaS a tU laO inOrvidableS xOxOO!!! tkiierOoO La viaHhH!

aakiii La coOnversaaaciioOn de miii coOsiiiitaaaH!!! tQuiiiierooooo SiiiemPreeee..[L]

 

 

 

 

 

 

en construccion

 

FOTOLOG....

/unaa_thaayss