Gente - Perfil de usuario Infobalear
tu.fiesterah

_''oOo.Unaa.keeSh.Unn.taantO.mOrenaa.oOo''_

ON

NO CONECTADO | ¿Que es ON?
Ver usuarios conectados

Chat

NO CONECTADO | Conectar al chat
¡Conoce gente nueva!

Votar a tu.fiesterah

PUNTUACIÓN

Sobre mi

NOMBRE KesH
EDAD 82 años
SEXO Mujer
CUMPLEAÑOS 1 de Julio (Cáncer)
LOCALIDAD Palma De Mallorca
MSN MESSENGER No definido

Datos perfil

MAFIA No tengo mafia aún.
VISITAS 21506 accesos (1 hoy)
FECHA ALTA 22-03-2008 04:54:53
ULTIMA CONEXIÓN 04-02-2010 13:34:19
MODIFICADO EL 25-12-2009 19:16:07
DIRECCIÓN PERFIL infobalear.com/gente/tu.fiesterah

Mi puntuación

PUNTOS HOY
0 puntos
PUNTOS ACTUALES
0 puntos
MEDIA PUNTOS
0 de puntuación con 0 votos
PUNTOS TOTALES 15684 puntos
MEDIA PUNTOS 11.3 de puntuación con 1385 votos
POSICIÓN TOP Min 1000 pts actual, 11945 general.

Mis amigos

Mis fotos

 
 
 

OtraS WebS:
http://es.tilllate.com/membercentral.php?uid=11902643
http://www.myspace.com/unaa_morenaa
http://infofiestas.com/index.php?seccion=perfil&id=1844
www.fotolog.com/unaa_morenaa
www.metroflog.com/-sagorfiyah-/
http://www.sexyono.com/r/?uid=ke65849599
http://es.netlog.com/kesh69
 

 

Mi inFO sige en La pagina:
http://www.infobalear.com/gente/fiesteras_
Qe es Donde SAlee Laa gentee
Qee sinO aqii nO me carGaaa!...:)
 
 
 
 


 
Godaas!Osaamooo(L)
NONAAA*
SaaRaaa':

ROociiO:


Miii Toortuuuu =) teqiierO*

 


17.1o Sven Vath & Felix Krocker & Paul Ritch live! =)@ FABRIK

 


20.o9 Diviinoo


23.o8 Gotik


After@PuenteeS


Nit eLectrOnica(BenSims)@Felanitx


En eL aerOpuuertOo RumbO BCN

Enn eR aviiOn asiiendO el gambaa :P

Aqiii kon el crazy Frog Qee nos acompaño todo el viajee:P & se pegO l festivaL COn nOsootrOss:P

En er aerOpuertO d BNC

Aqiii ComiiendO ENSAIMADA DE MALLORKA:P aajajaj


Dee CamiinO a mooneeGrooss Toooda Laa Carabanaa =)

Dee CoolOocOn eN eL parQiin :P

AORA SI... MONEGROS DESERT FESTIVAL 2009

Cristan VareLa abriendO MonegrOs Con un set a 3 PlatOS:P pakesh'_....

Dee Werta a Casa Con tOdaaS Las CaraaS y To Cansas :P

Faltan Las Fotos & LoS videOs de La pagina OficiaL... Ya se Pondran =)

Mallorkines Qee fueron a monegrOS: Nona Vicente Leo Kesh Abuelo Rafita jusepa Rober Vaquilla Erik Pedrito Dany Shina Xiskito Rossy Pili Miky cucO Loreto migueL Sofia Nery EsreLa Carlos Joselillo Maria CosecherO RicarditO y mucha gente maaS =)

El 18 de JuliO Qedaraa markaDO pq PartiiiimoOs monegrOs

 


Cuumplee Yasminaa@abraxaS


AperturaS ibizA o9'_

Cuanto dinerO para drgs deu meu...


apertura ben sims@PlastiC Club

 


Dj Rush @ Gotikeele

 

 


 

 

 

Neeeew ClaaaaSsss_

 

 


cierree BCM

 

 

 

 

 

 


DjPepO@NewCLasS

 

 


 

SuBurbaFetiaL@SineU

 


 

ABRAXAS:)


COsta@Newclass


 

AniversarioBCM


JorisVorn@NewClass


Frank kvita@New Class

 


ScotKemix@NewClass

 


 

FergiS@NewClasS


misters barbara@bcm

Dean Amo@New Class
 

ken ishi@fama

dsps del xale pal terra

dsps del zorongo un poqito de fiesta en el xaleciyoh'

dsps deLnewClas un poCo d ZorongO

Sven Wittekind @ New Class

dsps del tito's in ZorongO & after Chalet
 

19.o1JuanjoMartin@tito's in
 

17.o1@tito's in
 

17.o1Costa&isaaC@fonica
 
mii brotheR
aii jomioo pa un ermano k tngo y ke sea tanpoko fiestero aiixjaja
aii QeesaliirmaaS:P
besiiyooss

16.o1Costa@fonica
 
jajajjaaj menudaa laa silviiaa quee mee tiroo laa botella de aguaa encimaa jajjaja
y toodoo pq se la keria tirar al javi jajajaj menuudooos kolokones:P
oskieroo
(de fondo el mega nano ke no kiere salir en ninguna foto y el javi :P)

c
apriati@newClass

Jose de Divina@Buger

Dia de Reyes@foniCa
mi gordia & el xiki bosotraS soiS las personaS Qe maS me importaN asiaS a bosotrOs estoi aQii OsQieRO(L)

Costa@Gallery
 

1 ENERO.o9@GOTIK

NOCHEVIEJA@NEWCLASS


THE AFTER IN THE PUENTES DESPUES DE OTRA FONIKA:
 

AngelCosta@SalafoniCa'

CLUB 25'

25DICIEMBRE@GOTIK

NOCHEBUENA@BCM
wenO wenO poOs esta Foto deL bcm ToaLa peÑaa jajaj
Peroo eL Juanfran Por aii COn La manO Largaa ¬¬ Qe sebe Qe qiiere mOrir O aLgo jajaj
MenuudO un bcm jjaja
OskierO gentee
 

THE AFTER IN THE PUENTES DESPUES DE LA FONIKA
 

LaComunidad@SalafoniCa
 

Dela& CLub 2o.12
 

AFTER@PUENTES

WALLY LOPEZ@TITOS IN

 

DAN GHENACIA@NEW CLASS
 

Petduo@fama
 
 

Felix Krocher@Gotik


BEN SIMS@BCM:
 

TECHNASIA@FONIKA:
 
 

VILLAXINI:
 

APERTURA BCM:

IBIzA:

 
art decO:

Galery'

vip fOrO (o4.1o)
 

faamaaaa'_

AnteS de un PrometeDOr fama:

Un PoQitO de ReC:

UN GRANDISIMO DJ RUSH:
Ruush impresionante juntO a bosotrOss:P
momentOs bivios en un diaa 8-) muxOs
y apareciste tu 8-) yuhuuu

 
SaaaCooomaaaaa :P
 
 

Un pOqiitiitO dee Rooom'_

ViLLAaapaaRaaiSOooo:
 
 

 
 
PiiitcH & dspss viillaa paaRaaisOo'_
 

 
 
meeeentaaaaaa 23.o8 & ienDOoo paL Club :

SOooon llaUt:
 

teeeeChnaaaSiiaaaa:
 
 

ZentraaaL:Sisiisisii Un ween CarL cOx & Laurien GarnieR
 
meenuudO un caRL cOx (inolvidaabLeee)
coon mis gOrdaaS
osamooo(L)

Meentaaaaaaa'_26.o7
Olee komo suu keroo(L)
siiempree'_
 

 
VierneeS BiniSaaaLeeem
PaaaaaUl ritcH(K)(L).'_
Ole Olee ballaa diiiaaa'_
aL airee Liibreeeee
aii aiii q corraa EL aireee'_
weno wenoo pos abeeR si se repitee o no?
weno pues diiaa especiaL con Laas gOrdaaS(H)
Ole y Oleeeeee'_

 
SaabaaaDoo mentaaaa 8-)
ibizaaaweekend
19.o7
 

 
DooomingOoo viiiillaaa paRaaisooo ^^
toooooomaaaaaaaaa
fiestOooon
baÑo en la pisCinaa(H)
villaparaisSoo dSps 113 & saRee Oleee
see diia kn La aily la nana el ataide el yanik los de sonkoo er cuco & er jandroO
dsps 113 con eR ataide er mula er sbert ercristian deep er cuco er yanik y er joselin y la aily
dsps sare kon mis nenes de kooreeaaa er xisko er manu er ricardo yer ataide yannik cuco...8-)
 

 
 
13 kityS:
 

13 PaladiuuM'_

gotikeLeeee
 
 
 
 
 

2o BaLla BCm kOn PieR BuccI:
 

 
BaLla DesfAse de PaLadIUm:

 
 
 
maaareemIa pOo nO tubO waPoo nI naa kOn mI fIesterA baLla ke nOoo:D:D

29 BaLlaa bcM
 
KesH r:maYOr dEdAd
RoxY n:menOr dedAd
JEjejej menUdaa ke tenIA iO ke ir a KompraRle lOs kUbaTaSs a To DIoos
jejjeje
SheIla nOelIaa Oss amOoooo(L)
sIn BailOteeOooss
ROxyy teetOodOoo se KEdaban PajaROs lOs TIoss kn Los bAileess:D:D
teettOoodOoo GordItAH mAremIaaaH
Sin FIesToooonn
GordaaH IbasS tO kOmIA maRe mIaaa!
kIen tee bIeeseeee de un sOrBo tee keDasS PjaaROoo!
 

 
 
Boorneeee 17.o7.o8
 
OsqierO gentuuzaaa(LL)

Boorneeee 29.o7.o8
 
 

[...*SalA MaghnA*...]

 
 
mi cOballaa Laa gOrdii & LOsss dOss eRizaaOs :)
OSqiierO:)
miii iguanunciaa Laa CheeLii teseQiieReee amargaa

 
iOooooooo:
 

.PQ SooLo exiiSteS TuU.
.Ni Dee Ti Ni Dee NaDiE sTa MORENA vA a Su AiRe.
 
.Qee TeNdRaN eSoS oJoS qE mE TiEnEn LoKiTa LoKiTa
PleeY gOrfaH 6 fiieSteraaH =)
no DeejeeSs esKapaR esta OporTuniidadd 8-)
un.KuerpeSsiiyOh.muu.gOrfOh
 
Si la vida te dA La espaLda
tOcaLee eL CulOo...
uuuuh Q miiraaDaaa (H)8-)
pQ diiseen Q laa fiesta es maLaA?

estee veranikO Ibiiza & mOnegrOs(H)
 
 
 
 
 
.PoR mUy TriStEs Qee EsTeS nUnCa
DeJeS dE sOnReiR...
pQ nunCa SaBeS QiiEn Se PuEdE
eNaMoRaR dE tU sOnRiSa.
.Sii Me JoDeS mE lA aPuNtO.
.no soi la mas plei
ni la mas shula
simplemente soi la kesh
& eso es Shuleria puuRaa.
 
.PlEy Yo??! ShUlA y Cn StYlO.
.A bAsE dE pAlOs Me VoLvi DeScOnFiAdA.
.FlamenKa kOn aRte.
.VileTerA PleY GorfAh & Fiestera.
 
.pQ 1oopre ay una sOnrisa en tu bOka.
 
.pQ lO eRes tOdo y PunTO.
.pOr mUxOs mOmentOsh.
.JereZana PuRa & DuRa.
.pQ kuandO eStoy kOntighO sOlo riO.
.pQ ere er amO de mI vIah.

 
NeW TaToOh:cOn er erik & er JusePaaa en er Parke daLao mi keO :
menuudOss unOs fumaOs pp
jajaj
OskiieROo


 
JeReeeH:D:D(K)
 
In The GuetOh
 
Ok mis KozaasH(L)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BaLla diia n CaSaa de mi ermanO er juan(LL)
OsamO feeeOs'_
juan'adaya'ataide'paOlo'juli'aily
tOoodooooooo....'
 
qiien aya llegaO asta EL fnaL de mi infO!
Le dOi un aPlausO!
PorQee yaa soon ganaaS de ber fOtooos jaja
engaa puueeS!

NOS VEMOS!;)