Gente - Perfil de usuario Infobalear
sah.gorfiyah

][...*S[a]h.Go[R]fiyaH.m[O]renaH.&.Fl[a]menkaH.De[l]a.Ke[s]H.Ple[Y]h*...][

ON

NO CONECTADO | ¿Que es ON?
Ver usuarios conectados

Chat

NO CONECTADO | Conectar al chat
¡Conoce gente nueva!

Votar a sah.gorfiyah

PUNTUACIÓN

Sobre mi

NOMBRE KesH
EDAD 30 años
SEXO Mujer
CUMPLEAÑOS 1 de Julio (Cáncer)
LOCALIDAD Palma De Mallorca
MSN MESSENGER si_lo_kres@me_lo_pides.com

Datos perfil

MAFIA No tengo mafia aún.
VISITAS 26131 accesos (1 hoy)
FECHA ALTA 14-04-2007 00:01:29
ULTIMA CONEXIÓN 26-02-2016 00:28:05
MODIFICADO EL 25-11-2008 01:11:59
DIRECCIÓN PERFIL infobalear.com/gente/sah.gorfiyah

Mi puntuación

PUNTOS HOY
0 puntos
PUNTOS ACTUALES
0 puntos
MEDIA PUNTOS
0 de puntuación con 0 votos
PUNTOS TOTALES 42400 puntos
MEDIA PUNTOS 13.0 de puntuación con 3274 votos
POSICIÓN TOP Min 1000 pts actual, 5620 general.

Mis amigos

Mis fotos

 

 

OtraS WebS:

http://es.tilllate.com/membercentral.php?uid=11902643

http://www.myspace.com/unaa_morenaa

http://infofiestas.com/index.php?seccion=perfil&id=1844

www.fotolog.com/unaa_morenaa

www.metroflog.com/-sagorfiyah-/

http://www.sexyono.com/r/?uid=ke65849599

http://es.netlog.com/kesh69

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


.Una mOrena Q MaRka StyLO.

FiiiesSterraa.dee.LuujOh'


Felix Krocher@Gotik


BEN SIMS@BCM:


TECHNASIA@FONIKA:

 

 


VILLAXINI:

 


APERTURA BCM:


IBIzA:


 

art decO:


Galery'


vip fOrO (o4.1o)

 


faamaaaa'_


AnteS de un PrometeDOr fama:


Un PoQitO de ReC:


UN GRANDISIMO DJ RUSH:

Ruush impresionante juntO a bosotrOss:P

momentOs bivios en un diaa 8-) muxOs

y apareciste tu 8-) yuhuuu


 

SaaaCooomaaaaa :P

 


Un pOqiitiitO dee Rooom'_


ViLLAaapaaRaaiSOooo:

 

 


 

 

PiiitcH & dspss viillaa paaRaaisOo'_

 


 

 

meeeentaaaaaa 23.o8 & ienDOoo paL Club :


SOooon llaUt:

 


teeeeChnaaaSiiaaaa:

 

 


ZentraaaL:
Sisiisisii Un ween CarL cOx & Laurien GarnieR

 

meenuudO un caRL cOx (inolvidaabLeee)

coon mis gOrdaaS

osamooo(L)


Meentaaaaaaa'_26.o7

Olee komo suu keroo(L)

siiempree'_

 


 

VierneeS BiniSaaaLeeem

PaaaaaUl ritcH(K)(L).'_

Ole Olee ballaa diiiaaa'_

aL airee Liibreeeee

aii aiii q corraa EL aireee'_

weno wenoo pos abeeR si se repitee o no?

weno pues diiaa especiaL con Laas gOrdaaS(H)

Ole y Oleeeeee'_


 

SaabaaaDoo mentaaaa 8-)

ibizaaaweekend

19.o7

 


 

DooomingOoo viiiillaaa paRaaisooo ^^

toooooomaaaaaaaaa

fiestOooon

baÑo en la pisCinaa(H)

villaparaisSoo dSps 113 & saRee Oleee

see diia kn La aily la nana el ataide el yanik los de sonkoo er cuco & er jandroO

dsps 113 con eR ataide er mula er sbert ercristian deep er cuco er yanik y er joselin y la aily

dsps sare kon mis nenes de kooreeaaa er xisko er manu er ricardo yer ataide yannik cuco...8-)

 


 

 

13 kityS:

 


13 PaladiuuM'_


gotikeLeeee

 

 

 

 

 


2o BaLla BCm kOn PieR BuccI:

 

 


 

BaLla DesfAse de PaLadIUm:


 

 

 

maaareemIa pOo nO tubO waPoo nI naa kOn mI fIesterA baLla ke nOoo:D:D


29 BaLlaa bcM

 

KesH r:maYOr dEdAd

RoxY n:menOr dedAd

JEjejej menUdaa ke tenIA iO ke ir a KompraRle lOs kUbaTaSs a To DIoos

jejjeje

SheIla nOelIaa Oss amOoooo(L)

sIn BailOteeOooss

ROxyy teetOodOoo se KEdaban PajaROs lOs TIoss kn Los bAileess:D:D

teettOoodOoo GordItAH mAremIaaaH

Sin FIesToooonn

GordaaH IbasS tO kOmIA maRe mIaaa!

kIen tee bIeeseeee de un sOrBo tee keDasS PjaaROoo!

 


 

 

Boorneeee 17.o7.o8

 

OsqierO gentuuzaaa(LL)


Boorneeee 29.o7.o8

 

 


[...*SalA MaghnA*...]


 

 

mi cOballaa Laa gOrdii & LOsss dOss eRizaaOs :)

OSqiierO:)

miii iguanunciaa Laa CheeLii teseQiieReee amargaa


 

iOooooooo:

 

.a mii niiñO noo Se Le tOca nii cOn

LaaS manOs nii cOn Laa bOcaa!.


una Soltera Q ba a Su airee'_

pOr aQi paSaa unaa fiesteraa'_

Fiesteeraaa dee Orooo'_

Unaaa mOreenaa Q baa a Suu airee'_

sOloo tee mandO un beSoo a ty =)(L)

piijOteraaa perO nO golfaa(H)


.PQ SooLo exiiSteS TuU.

.Ni Dee Ti Ni Dee NaDiE sTa MORENA vA a Su AiRe.

de niñO en niñO

& nada de cojerleeS CariiñO!

no mee aCee faLta ni miirarte a lOs OjOs

PaaRaa saveR lo mUshO k tQ

Chiikaaa.plaaybOooy'_

gOoolfaa kOon aRtee..'

.sI Una mOrena TeH VaCila Te KaLlaS Y lO aSsimilAsH.

.GraCiiaS a todoS lOsS Q mee an PuteaDooo

 

kOn una miiraDaa te lO digO toodOo

.SooLo tuyaaaa.

una.mOreena.andaa.sueeLtaa

.Siempree n mii mundO & naDiiee Lo estropeara.

mOrenaa fiestera

naDiie cOnsegiraaaa undirme nunkaaa

& una Rosa pa mi niño Yo le boi a CompraR

nO me miireeSs kOn essOss OjOos de kOrderO degOllaO 8-)

.Qee TeNdRaN eSoS oJoS qE mE TiEnEn LoKiTa LoKiTa.

Pijaa O kiilla Ssiiempree iOo =)

mOooreenaaZaaaa =)

aUnkee aga muxO siiempree seRee iOo =)

kOn gOoorrO o siin fiestera =

en poOooomPaaa =)

pOosadaaa..'

fOootoolooog:sah_g0rfiyah_69

PleeY gOrfaH 6 fiieSteraaH =)

Aunnkee unaa persOonaa senKuentre MaL x un niñO

nadaa ace Q nO puueDaa iOorar...? =(

Unnaaa.weenaaa mOorenaaa ;)

fUmaar peRjudikaa gravementee suu saLuu

& de lOs ke estan a Su aLrrededOrr ....'

mOoorenaaSssaaaa vileteraa

ayy muxaa mooreenaaa sueLtaa 8-)

wOoooooH mareee kee sOolteraaa...8-)

mOrenaaa sOltera (H)

no DeejeeSs esKapaR esta OporTuniidadd 8-)

sOolteeraa de Orooo(H)

waaaaUuuu...

dOooraaiitOo pleeY

Olee Olee & oleee...

ke biien Q see been Lass fOotOoss 8-)

un.KuerpeSsiiyOh.muu.gOrfOh

LasS.mOrenass.arraSaaan...'

 

Si la vida te dA La espaLda

tOcaLee eL CulOo...

mOoreeniyah

nenah.piercingh

un.tantO.Pley

un.tantOh.mOrenaH

Un.tantO.gOlfa

Un.tantO.viletera

un.tantO killa

uuuuh Q miiraaDaaa (H)8-)

sOoolOo kieROo prObar tuuSs labiOos

un.CuliiTOoo.mUu pleY

dOoraaitOo.Pley

pQ diiseen Q laa fiesta es maLaA?

peRO Q nO enga disiendO Q es MaLoo

pQ laa fiesta es lOo mejOor =)

(H)

Unaaa.fiestera.Puuraa

estee veranikO Ibiiza & mOnegrOs(H)

muu.gOrfaH

FriiOoleraa pQ pueeoO...

kOn gOoorrOo o siin eL 1oopre iioOo

mi CueRpessiiyOoh

de frrSsiitaH

CulOo a rayas =)

fiiiiuu fiiiuu =)

 

 

 

 

 

iimperfectaa peerO uniicaa!

pleeii coon orguullO qe no me hunde ninguuN capuullO!

.Niñaa TrAviiEsA & vOy a PoR QiiEn Me iNtEreSaa.

.yA nO tOcA LLoRaR aRa Lo Qee ToCa Es GoLfEaaR.

.PoR mUy TriStEs Qee EsTeS nUnCa

DeJeS dE sOnReiR...

pQ nunCa SaBeS QiiEn Se PuEdE

eNaMoRaR dE tU sOnRiSa.

.NiiÑoS sOlO oS aViSo SoLtErA & siN cOmPrOmiSoS.

.Tu ErE uNa ClAsE dE sHuLa & yO uNa ShUlA cOn ClAsE.

.Sii Me JoDeS mE lA aPuNtO.

.no soi la mas plei

ni la mas shula

simplemente soi la kesh

& eso es Shuleria puuRaa.

 

.PlEy Yo??! ShUlA y Cn StYlO.

.No SoY fAciL... PeRo TmPoCo SoY iMpOsIbLee.

.Tu EnViDiA hAcE mii FaMaa.

.Qee Se ApAguE eL SoL qE pA xUlA yA tOy iO.

.A bAsE dE pAlOs Me VoLvi DeScOnFiAdA.

.Laa KeesSh Noo Ess PLeY cAsi.

.FlamenKa kOn aRte.

.VileTerA PleY GorfAh & Fiestera.

 

.Un beSo tUyO eS lO unIkO ke neCesSitOh.

.Un KuerPoo Al ke ay ke kOmer.

.Una KArIlla BonIta eS mejOr ke naDa.

.mOrenOs o RubiOs tOdOs iGualeS.

.SolO kIerO tus beSsoSs Para POder viviR.

.Kien KierA beSsosS a La kOla ;).

.Pija O kILLa.

.PerO 1oopre maRkandO style.

anOrexia O kOn karnes?

.Un tatOo Pley.

rubIas...O mOrenassH... (LasS mOrenaS son maS XulaS)

.Un KuerPo gOlfO Ke va MArkandO style.

.pQ ereS eL nIñO de mIs OjOs.

.pQ teeQuiieRooOh*.

.pQ 1oopre ay una sOnrisa en tu bOka.

 

.pQ lO eRes tOdo y PunTO.

.gOrfaH kOn sTyle unIkO.

.pOr mUxOs mOmentOsh.

.mejOr Ke kOnmIghO kOn naIe.

.JereZana PuRa & DuRa.

.pQ KuanDo eStOy kOntighO me SientOh bn...!.

.pQ tu Ere er UnikO de mI VIaH.

.pQ kuandO eStoy kOntighO sOlo riO.

.pQ ere er amO de mI vIah.

.pQ sOlo vivO x ty.

.pQ ereS lO mejOr ke ma PasaO en LA Viah.

.pQ stOy lOka x ty.

.pOr tOdo & maSs teetOoodOooo.

.pQ eresS tan = a mI.

.mOtera Kon aRte dIspUesTa a GanaRte.

.DepOrtista naTa.

.pQ siO staS tu nO es lO mimOh.

.rOxy teetOdoo.

.si tu SaltaS iO saltO.

.DoraO kOn sTylO.

 

.JeRezz foRma de vIda.


 

NeW TaToOh:

cOn er erik & er JusePaaa en er Parke daLao mi keO :

menuudOss unOs fumaOs pp

jajaj

OskiieROo


 

JeReeeH:D:D(K)

 

In The GuetOh

 

Ok mis KozaasH(L)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BaLla diia n CaSaa de mi ermanO er juan(LL)

OsamO feeeOs'_

juan'adaya'ataide'paOlo'juli'aily

tOoodooooooo....'

 

 

【★】мι gєитєє:【★】kOnn mI JuanaaNnn(L):

PekeeñOooo(L) DiOsss baLla DIaSs kOntIghO maReee!

Iooo KrEOo k nOs emOos ReiOo PokO sabee!:P

JAjaj y Kn er DAvIi maRe Si Kn Ese nIñO nO Paran Las RisaSs

y kndD nOs eXamOs lOs guantesS eN KaSaa DEr CheTee K mE IsIste

SAnGreE maRemIaa Ia t baLee:p

jejje wenOo neneh k SI m PonghO a kOntar TOs lOs mOmentOsh vIviOsh kOntIghO nO

AkabOo nUnKa sabe:P Jejej wneOo neneH TeQuieROoo(L)

ay n ka l pollo k SUs Fuiteis a roba 1 kxE k LokOs Y LueGHO knDO binoO Su TIO er ViCenTe TOs KorRienDO Pal TerrAo & SArTanDO dun baRKon a OtrO K rIsa MAre:D:Djajjajajjajajaja Io me PaRtia & a Mi K s m sAlia La XanKla :D jajjajaja...Y LueGho x PlaXa Paña RobanDO a Las Pijas:D Jajjaja Sk kn TIgHO s DifIxIl DorbiDa laS KoxasS:D:D Jajajja

 


 

WenOo javi k dEsi d ty

pOos k aunk taya koOnOsio ase naa!

te e pillaO un PuñaOo de kariÑoo!

y k 1oopre estare ay pa to lo k nessts!

wenOo neneh teQuieRO k lo Sepash

sin risas kontighooh!

KesH & jaVI tq PekeñajOoh

 


WenoOh POoos AskIi sTa MI DaVIi!

JEje wenoOo neneH k SosS mOmenTosh VIviOs kOnTIghO an SIOo lOs mejOreh:p

JEjej y wenO anda k nstas lOkO nI na Kon La mOtOo!:P

jejjej wenOo KoOosaa K sePash K me KaEs dPm & k SIemPRE estare Askii PA TooOh

tQ

KeSh & DavI tQ PekeñOo(L)


mI RoXyyy...

DiOooss k PueDO deSSiii de Tyy!

Sk Lo VivIOh kOntIghO nO se Puee esPleIka Kon PlaabRaa!

Es dEmaSIaO LoS mOmentOss

An SIo RiSass FumeRassS SObadass...

EsK nOsee kOsass k nO abIa AbLAo kn NAIee!

iO kse d tOo!

Tu eree Un WenAa nIña y esPeROo k nUnKa ns enfadEMOo!

X AOra bamOos mbnn!

PEROo SOlOo kIErOo star JunTO a Tyy!"

Xk KuanDO me DisEn d KEaR x Las nOxes

Si n bas Tu nO BOy YO!

SImPlementE InsEPaRabLEeSSss!

NADIe nOs sEOaraRa x muxO kieRann!

kOsass k nO PueDO kOntAr y nUnKa KonTaRe KEdan en mI kORaZOn

& nO SaldRan...

TeamOo KaRIñO mIooH(L)

MEjOr amIgha nO se PueDe DeSsiR!

PEROo Tu sAbes K Lo SOmOsh

AUnK Kon EL SImple ExO d DeSIrLo nO sirbe d naDaa

SOlO se dEmuesTra DIa a DiaA!

Y EsPeRO k Io te Lo eSte DEmOstranDOoO!

Xk nO me GustarIa k PEnSAsesS Otra kOsaa

TU 1ooPre me DEFiendEsss

Estas ay pa toOoH

 

EreS LA mejOr Titah(L)

 

KEsH & ROXy teamOo titah

 

teStamenToo SOlO eXO PAra ty(L)

 

 


 

mIi prImOoooh :d Je jee wenOoo neneh maremiah sin mOmentOh vIviOh kOntIghOoo :P

an siOoo lOos mejOooreee

tq

 


 

 

WenOo PoOss Askii Staa La LaUra k aunke la aia konosioo oii pOos se be k ere super wena jambaa y k abe knd keamoos k t ire a buskarr ar insty y ns iremOo x ay un diaA y nOo te preokuPess k nOs dara tiemPo d kOnOosernO:P

Jejej wenOo nenah k Aski stoy pa tOoo (L)

 

KEsH & LaUraa

TeQuieROo!

 

 


 

 


 

Ka KEsH KOn kOreanOsH:

тιкσѕ кєℓσ:

 

 

 


 

 

【★】 кι тα мι яαкєℓιуαн к иα иσѕ ємσѕ єχσ ѕυρєя αмιgнαѕ ℓαѕ ∂σσѕ ѕσмσσѕ єиємιgαѕѕ ∂ ρυтαѕ кσмσ єѕαѕ & иα иєиαн αяα ρσиgнσ єтα fσтιкσ тυαα ρєяσ ∂αкι α иα αмσѕ α кєαя ρα αχєяиσѕ ℓαѕ 2 נυитαѕн נαנαנ

【★】кєѕн & яαкєℓιуαн тq ρяєfє【★】


 

 

 

 

【★】мιѕ ριєя¢ιиgнѕ & ℓσѕ ∂ ℓα ρєкє;) тq кσℓα∂σя(ℓ)【★】:

【★】αкι иυѕσтяαѕн ∂σѕ мєиυ∂αѕ gσяfαѕн:ρ נαנαנ ισ кσи мιѕ ∂σѕѕ ριєя¢ιиgнѕѕ єи ℓα ℓєиgнυα & єℓℓα ки єя ѕυуσ;)【★】

【★】αкι мιѕ 2 ριєя¢ιиgнѕѕ ∂єя σмвℓιgнσ & єя ѕυуσ ;) ѕιи кσℓα∂σяєѕ;)נαנα【★】

【★】αкι єя мισ ∂є ∂євαנσ ℓα ¢єנαα;) & єя ∂ єℓℓα єи ℓα ¢єנα;)【★】

【★】αкι ℓσѕ ∂σѕ мισѕ ∂єя ℓαвισ єи кяυχασѕ & ℓσѕ ∂σѕ ѕυуσѕ 1 ∂євαנσ ∂єя σтяσ;) кσℓα∂σяєѕѕ αя ρσσσ∂єя (ℓ)【★】


 

【★】ѕιи ∂ιαѕ єи ѕσи яσкα 7-1 σℓє ѕє ѕσσи яσкα;):【★】

【★】αкι єя νιкσ0σ0 ки мι ѕυρєяя вσкασ к ℓє мєтι ρσвяє ρяιмσн【★】

【★】αкι ки єя α∂яу кσмσ тк иєиєн ѕσѕ ∂ιαѕ ки тιgнσ ;) тк ¢єя∂σ вєℓℓσ(к)【★】

【★】αкι ки єя α∂яу נαנαנ σℓє кσмσ кιєяσ ισ α мιѕѕ ѕσияσкєяσѕ;) єиσ иєиєн к αку ρα тσσ【★】

【★】мєиυ∂σѕ 2 тσℓ ∂ια ρєgнαи∂σѕєє【★】

 


kOn La MeLii Jejej SIn MomenTOosSH Jaja MenUdaSS 2 JEjeje!

 


 

【★】 мєиυ∂α му єνιтαн к ωρα єѕѕ :∂:∂єиσ мυÑєкιтαα к ѕαвєѕ к αкι ρα тσσσ & к т кєяσ 1σσσ иєиαн αу к кєαя :ѕ:ѕ к ѕк твιмσѕ ѕρя ρσкσ тмρσ ℓα σтяα єχχ:ѕ єиσ иєиαн мυñєкιтαѕ χ1σσρяє тqú【★】


 

【★】αкι ки мι ιנσ єя ѕєяgι & ℓα вιχα:ρ נαנαנ кσмσ σк gєиєтє(ℓ) кσи вσѕσтяσѕ тσσ0σн【★】

 

 


【★】 кι тα ℓα иιиια к ισ мα кєяσ к ѕαвє к м тиє ρα тσ0σ0 тσѕ ℓσѕ ∂ιαѕ яιєяα σ ρℓαχα ∂єя 7 σℓєєє:ρ ננαנαנ ѕιи fυмα∂αѕ к иѕ мєтємσ0σ0 тиємσѕ мα【★】 【★】ѕυєятє кα∂α ∂ια ρσℓℓσѕ ρєяσ иσѕσтяαѕ иσ ѕαвємσѕ иαα :ρ αננαנαנ σℓєєє ∂ανι gяαи∂σтє тqq(ℓ)(ℓ)(ℓ) נσѕє яαиχισнн тq ∂ιєgυιтσ fσкιтα тqq(ℓ)(ℓ)【★】


 

【★】 fσкιтαα(ℓ) σℓє мι иιñσ к ωαρσ єиσ єямαиσ к ѕє тє να α єχα ∂є- у к ѕι т вαѕ αz ℓσ ∂ 1 мєѕ αι 1 мєѕ αкι χ к ѕι иσ ѕι к ѕ т вα α α єχα ∂- у 1 мєѕ ки∂ т т вαℓℓαѕ ρα уα иσѕ αмσѕ тσѕ ки тιgнσ σк к ισ иσѕ
【★】єѕк кки тιgнσ αу яιѕαѕ у єѕσ иѕє у α тυ ρєяяα тмви ѕє ℓє вα α єχα ∂- уα иσ ρσ∂яємσѕ ιя נυитσѕ α ѕαкαяℓααα:ѕ:ѕ נσ0σ0 ℓα αℓу у ισ иσѕ αмσѕ α ρσиє мαℓαѕ у тσ0σ0 :ѕ:ѕ


TitO'S:

 

Mi GentE:

 

 


 

ki ta mi ratonxito0oh ole komo le kero :P jajaj (L)

 


 

 

 

ki to jonkisS sin dia d mi kumplee ehhh & nstra axindns los porros y fumandolosS en er bus kn la bntana abiertaaa sin diaaa!!t'amO replikaaa

komo e dixhop antes aki to fumaSss :Pjajajjaja k lokaSh

en mi kumple k ia ibamos k n ns podiamo pone n pie:Pjajjaja tQ replikaa

AKi en er c&a kn my cerdo bello(Prieto) mi primiyoh(er vikO) eR NeneH My TamPon(la karmenN)

 

 


 

Aki kn mi tamponcin k tu sabes k t kamelo gordah eno nenahh k sabes k aki pa to y sin fietas k ns emo metiio0'o0 ehh so keda entre nosotras;)t'amO
KesH & KarmeN tQ tampOncinN(L)


Aki estan las piltrafiyashhH:
Os kamelo nenash sabeis k smpre juntassS jennY Pitukeras 1oO% o nO Os keRO

 


 

Ki ta l rauliyoh y mi ermano er gorjitOh:P Oleee mi ermano k wapO:P jajaja tQm sabes k m tnes pa to0o0 t'amO

 


 

aki kn l neneh ole komo le kero io oie k ssabes k aki pa t0ito y na bss

 


 

aki ta la inma k no s k la konoxka mxo pero d lo poko k la konoxko m kae mbn :D:D nenah aki pa to tk

 


 

aki mis niños der koll er morenitoh er cristian er raul er noel er cubano er rafa os amo (L)


 

aki er davi balla ninioh ma simpatiko(K) eno neneh k bss y k mas kaio mbn (L)

 


 

aki ta la sandra mira eta ninia la konoxko io dsde la guarderia y aun no e perdio su amistad esto si k es 1 amigha d erdad esto esss lo mejo k ma paxao n mi viah nenahh tu es k d erdad pa lo k keras pa to0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 es k tu eres espexial eres parte d mi viah esk se k t tngho dsd pekeña y nse eres to

 


 

aki ta mi niña k aunk no la konoxka mxo pos sabes k m tnes pa tO eno na besosS t

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

Ki ta mi prima k la kero ma k a na n l mndO k tu ia sabes k m tnes pa lo k nexesiteS & k tQ la viah

 

KesH & KriSs tQ primilla(L)

 


 

Ki T a L meSTiZiYoh k le keroO 1ooO & SoS MomENtOs To DepREs En mY keLo:p JAjajajaj KomO tQ mi neneH

 

KesH & MesTy tQ ZorRon


 

Ki ta mi lauriyah k la keroO 1ooO y k t sabe k m tne pa lo k kreaSs t'amO(L)(L)


 

Ki ta mi niñaaa tQ anda k n nos lo pxm bn n tito's ehh :Pjajajjaja nenahhh tQm y m tnes pa toO

 


 

Ki kon mi rubia la eleniyah nenahh tQm vexiniyahh pley

 


 

Ki ta er suly (K)nenehh n t konoxko mxo pro m kaes mbn tQ


ki ta er baby k lo konoxi en l borne en las batallas d gallOs ole komo se pikann :P tQ

 


 

aKi ta mi antoncin s 1 neneh k bale la pena(K) aunk la gente digha lo kontrario tu eres demasiao wen shaball y aunk t y l pepo sus lleveis mal iO sus llebo n l kora a los 2 ehh ia dejaoS d pelear xk komo k no axe graxia k 1 d mis 2 mejhore amighos se keran pegha ns plan a mi no m ghuta k teis en ribalidad mira neneh t bales mxo y espero k knd sus pegheis no sus aghais daño ninghuno d los 2 ((weno pro si no sus axeis daño komo sus bai a pegha));P jajaj k paranoia:p dejame ami k boy t fuma:P dejam kon mi royo;) tkm antoncin(L)

Kesh .nD. AntOncIn tQ neneH*


Ki ta mi primillo l alex neneh k tQm k aunk n t konoxk mxo sa noxe n ka l pollo fue wenissSima :P jajajaj sO fue lo ma d lo ma :D:D weno y knd le pillo er vicente komo korriamo ehh :py tos pal terrao sartando las ballas y luegho n palxa paña axiendo rekolepta:Pjajaj sin diaS k e paxao kn tigho y los k aun kedan x paxa tQ neneh(L)

KesH & AleX tQ PrImOh

 

 

ki ta mi ermaniyoh pley k le kiero ma k a na pro l mu ranxioh nunnka keda:S:S k malote:S ehh neneh ay k kea ma ehh :S eno neneh bss dw

KesH & AdRy tQ ErmanihOh


Ki ta Mi OtrO primillO l pepO :Pjajja neneh tQm & sos porros k ns emo fmao ns ban a orbida a x xierto abe si pillas tu arghuna be k smpre pillo io y sus inbitoa ty y al marino ¬¬ eno na k tQ la viah bssS neneh(L)

KesH & pepO tQ primillOh


 

Ki Ta Er aLex tQ neneH

KesH & ALex tQ My LOkO


 

Ki Ta L RonY Sos MomeNtOs n MY KumPel To HappYs :pJajjaja

KesH & RonY tQ SabOrIO

 


 

ki ta mi esposa tQm soraya sabes k lo eres todo(L)tu sabes k esos dias n er insty n nos los ba a kita naieee:D y k ia somos amighas pal resto d la viahhh tkk mi gitaniyahh(L)

KesH & SorY tQ esPosaAki ta mi sheuliky k la kerO milL & t SAbeS K 1Oopre TrAs aY:D tQm Ole Sos MomENtOs k BibI Kn tIgHO En Ka L JulI k EnTramO a Ka d 1 MonJe :djajajajja k risaS:p tQm

KesH & SheYla Tq my putIyaH

 


 

Ki Ta La ChirVi K La KerO 1Ooo Sin NOxeSiYah eN La Maghna :P Jajjaja

La_KesH_Ma_pleY & La_ChiRvI_ma_sHulA

 


 

MiRalaA PuTa XOrBa KomO La KerO Ole!!:D:D EnO NenAh K T sAbes DsdD 1oopreE K M TNes Pa To y K M PueeS KonTa Lo K KerAs K t SabES K Io A tI tQ KomO a Naie n L mndO :D:D Tq Mi XOrBa PleY

 

KesH & BreNda Tq XorBa

 


 

Ki ta Er RimAs k Lo KerO 1ooO & k AunK aBexEs PaxA 1 PokO d TO Es Mu Wen NinIoH & bale MxO

La KEsh PleY & Er RimAs Ma Loko

 


 

 


 

 


 


ki ta My PilY k La KeRO 1oOo & Sos MomENtOs K e VivIOh kn tIhO AN Balio La Pena:D tQ nenaH :D

Kesh & PilY tQ Mi MoZitA

 


 

ki Ta mY PilaRcIlAh K La KerO mxO Oie nenAh Abe Si keamO Ma :D:D EnO nenaH K sTubO mbn En la KalIta Pro no MaghaIs andAr TanTo:p jajjaja K M KanSo jajjajaA & IO KonDienDomE La PlaKa de PolEn TakuerDasS :D:D jajajjaja :p

kesH & PilY tQ mi maNdarINa :D:D


 

Ky Ta M& PekE K LA KErO 1Ooo :D NenaH k SAbeS K Tq Ma Ka na Ehh (L) t?amO nenaH

La_KesH_ma_PleY & La_Peke_Ma_Shula

 


 

Ki Ta M& LauRiyaH K La KErO 1ooO Abe SI ns AMo TroS DiaS a La DisKo & RekoRdamO ViejOs MomEntOs tQ

KesH & LauRiyaH tQ mY nenAh


 

Ki Ta my jOse K Le KerO 1ooO & k t SAbe k m Tnes Pa tO wenO neneh t Q m

KesH & JOsE tQ Mi nenY

 


 

Ki Ta Er PinO MirAlO Kn 1 SerPienTe +o( K aSkO :S:S EnO nenNeh k tQ 1oOo Y k T sabeS K t DEbO 1 Dia d PlaYukY eHHhh :p Jajajja aBe Knd aMO.

KesH & PinO tQ My ShulO

 


 

 

Ki ta l iSaaK ranxioh tQm y eso momentos happys n r sonmoix k nos iba a da 1 koliko a tanta kokakola kn los tikets k tnia :pjajjaja eno neneh k tQ

KesH & iSaaK tQ RanXioH(L)

 ...Kn Las SIsta'S...


 

Kn la sumela:

Pos aki ta mi sumela la peke;nenah tkm ma k a mi viaH aunke bibas n la kinta polla io n vraniko komo ia tndre el karne pos tire a be kada dia y t traere y t llebare...ia beras komo n verano nu juntaremo kada dia! o eso espero :p...weno nenah k tkm y k m tenes pa lo k nexexites(K)
 
KesH & pekE tQ sumelA

 


Pos aKi Kn Mi HijA K LA Ker0 Mil! Kariño aY K Kome Ma!!! T Lo TngHo DisHo :P WNo NenaH K Tq*1ooo!& k Sabes k Mi Kaxa S TuyA Y K KndO KerAs EN!:P:P Wno XOx0 K Komo K ArA Boy a pNE A la JaZ & Na...k tQ*
 
KesH & AinA tQ HijA(L)


Ps...aki Kn My Jaz k la Kero Mil (L) NEnaH saBes K M tNes aKi Pa To.K Mala N Pude EntrA Kn TIghO KndO T IIteS L PieRcinGH dL Labio :S:S S KOlo La aIly Wno NenAH k aBe KndO KeamO & NA k Ia sAbEs
 
KesH & JaSs tQ Sista'a


Pos AKi Kn MimorenaH k la KEro 1ooo y K Sabe K M Tne Pa
To Lo K KerA...:d:d

 

KesH & PaTrY tQ SuprY

 
PoS AKi Kn Mi CerO Bello K L KerO 1ooo :P JAJa Sin Dias N Mi Kelo EH...Puta Lapa EHH:P:P jaJA Wno NeneH Sbes k m tnes pa To L K NxxiteS Y Na k tQ* :P bss
 
KesH & aDrY tQ CerDo BellO


Pos aki kn mi karmen;k dxi d tu feuxina...pos na feuxina k sabes k m tenes pa lo k kerasH y k sepas k ay k bolbe a kear y mntarnos nuestras fiestas ay:p jajaj weno xoxo k ia sabes k tkm ... botadle karmen_xula
 
KesH & KArmEn tQ mela


Weno pos aki sta mi xoxo loko k sabe k le kero0o 1oo0 y ay k kda 1 dia pa xernos fotos ehh!:p weno nenah k nus lo kntamo smpre to y sabes k m lo puees seghir kontando k sabes k io tkuxo :p y a las ptas k t keren kita l nobio si tnteras onghe biben io mapunto ok:p weno xoxo k tkm(L)...BOtadnos:xoxos_lokos
 
KesH & YolI tQ XoxO LokO


pos aki ta mi soffy k la kero ma k a mi viahH xoxo sabes k m tnes pa lo k kerasH y k n emo exo m amighas!:p tkm...tQ*AMante(L)(L) Sbes K taS N Mi KorA...
 
KesH & SoffY tQ aManTe

kOn Mi AvY
 
sOnROkEÑaa TQ
 

 
 
[...*SalA MaghnA*...]

 

 

[...*KësH*.nD.PijY*...]
TikoS Kam:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kn La PekE:

 

 

 

 

 

【★】мι gєитєє:【★】kOnn mI JuanaaNnn(L):

PekeeñOooo(L) DiOsss baLla DIaSs kOntIghO maReee!

Iooo KrEOo k nOs emOos ReiOo PokO sabee!:P

JAjaj y Kn er DAvIi maRe Si Kn Ese nIñO nO Paran Las RisaSs

y kndD nOs eXamOs lOs guantesS eN KaSaa DEr CheTee K mE IsIste

SAnGreE maRemIaa Ia t baLee:p

jejje wenOo neneh k SI m PonghO a kOntar TOs lOs mOmentOsh vIviOsh kOntIghO nO

AkabOo nUnKa sabe:P Jejej wneOo neneH TeQuieROoo(L)

ay n ka l pollo k SUs Fuiteis a roba 1 kxE k LokOs Y LueGHO knDO binoO Su TIO er ViCenTe TOs KorRienDO Pal TerrAo & SArTanDO dun baRKon a OtrO K rIsa MAre:D:Djajjajajjajajaja Io me PaRtia & a Mi K s m sAlia La XanKla :D jajjajaja...Y LueGho x PlaXa Paña RobanDO a Las Pijas:D Jajjaja Sk kn TIgHO s DifIxIl DorbiDa laS KoxasS:D:D Jajajja


WenoOh POoos AskIi sTa MI DaVIi!

JEje wenoOo neneH k SosS mOmenTosh VIviOs kOnTIghO an SIOo lOs mejOreh:p

JEjej y wenO anda k nstas lOkO nI na Kon La mOtOo!:P

jejjej wenOo KoOosaa K sePash K me KaEs dPm & k SIemPRE estare Askii PA TooOh

tQ

KeSh & DavI tQ PekeñOo(L)


mI RoXyyy...

DiOooss k PueDO deSSiii de Tyy!

Sk Lo VivIOh kOntIghO nO se Puee esPleIka Kon PlaabRaa!

Es dEmaSIaO LoS mOmentOss

An SIo RiSass FumeRassS SObadass...

EsK nOsee kOsass k nO abIa AbLAo kn NAIee!

iO kse d tOo!

Tu eree Un WenAa nIña y esPeROo k nUnKa ns enfadEMOo!

X AOra bamOos mbnn!

PEROo SOlOo kIErOo star JunTO a Tyy!"

Xk KuanDO me DisEn d KEaR x Las nOxes

Si n bas Tu nO BOy YO!

SImPlementE InsEPaRabLEeSSss!

NADIe nOs sEOaraRa x muxO kieRann!

kOsass k nO PueDO kOntAr y nUnKa KonTaRe KEdan en mI kORaZOn

& nO SaldRan...

TeamOo KaRIñO mIooH(L)

MEjOr amIgha nO se PueDe DeSsiR!

PEROo Tu sAbes K Lo SOmOsh

AUnK Kon EL SImple ExO d DeSIrLo nO sirbe d naDaa

SOlO se dEmuesTra DIa a DiaA!

Y EsPeRO k Io te Lo eSte DEmOstranDOoO!

Xk nO me GustarIa k PEnSAsesS Otra kOsaa

TU 1ooPre me DEFiendEsss

Estas ay pa toOoH

 

EreS LA mejOr Titah(L)

 

KEsH & ROXy teamOo titah

 

teStamenToo SOlO eXO PAra ty(L)

 


 

WenOo PoOss Askii Staa La LaUra k aunke la aia konosioo oii pOos se be k ere super wena jambaa y k abe knd keamoos k t ire a buskarr ar insty y ns iremOo x ay un diaA y nOo te preokuPess k nOs dara tiemPo d kOnOosernO:P

Jejej wenOo nenah k Aski stoy pa tOoo (L)

 

KEsH & LaUraa

TeQuieROo!

 

 


 

 


 

Ka KEsH KOn kOreanOsH:

тιкσѕ кєℓσ:

 

 

 


 

 

【★】 кι тα мι яαкєℓιуαн к иα иσѕ ємσѕ єχσ ѕυρєя αмιgнαѕ ℓαѕ ∂σσѕ ѕσмσσѕ єиємιgαѕѕ ∂ ρυтαѕ кσмσ єѕαѕ & иα иєиαн αяα ρσиgнσ єтα fσтιкσ тυαα ρєяσ ∂αкι α иα αмσѕ α кєαя ρα αχєяиσѕ ℓαѕ 2 נυитαѕн נαנαנ

【★】кєѕн & яαкєℓιуαн тq ρяєfє【★】


 

 

 

 

【★】мιѕ ριєя¢ιиgнѕ & ℓσѕ ∂ ℓα ρєкє;) тq кσℓα∂σя(ℓ)【★】:

【★】αкι иυѕσтяαѕн ∂σѕ мєиυ∂αѕ gσяfαѕн:ρ נαנαנ ισ кσи мιѕ ∂σѕѕ ριєя¢ιиgнѕѕ єи ℓα ℓєиgнυα & єℓℓα ки єя ѕυуσ;)【★】

【★】αкι мιѕ 2 ριєя¢ιиgнѕѕ ∂єя σмвℓιgнσ & єя ѕυуσ ;) ѕιи кσℓα∂σяєѕ;)נαנα【★】

【★】αкι єя мισ ∂є ∂євαנσ ℓα ¢єנαα;) & єя ∂ єℓℓα єи ℓα ¢єנα;)【★】

【★】αкι ℓσѕ ∂σѕ мισѕ ∂єя ℓαвισ єи кяυχασѕ & ℓσѕ ∂σѕ ѕυуσѕ 1 ∂євαנσ ∂єя σтяσ;) кσℓα∂σяєѕѕ αя ρσσσ∂єя (ℓ)【★】


 

【★】ѕιи ∂ιαѕ єи ѕσи яσкα 7-1 σℓє ѕє ѕσσи яσкα;):【★】

【★】αкι єя νιкσ0σ0 ки мι ѕυρєяя вσкασ к ℓє мєтι ρσвяє ρяιмσн【★】

【★】αкι ки єя α∂яу кσмσ тк иєиєн ѕσѕ ∂ιαѕ ки тιgнσ ;) тк ¢єя∂σ вєℓℓσ(к)【★】

【★】αкι ки єя α∂яу נαנαנ σℓє кσмσ кιєяσ ισ α мιѕѕ ѕσияσкєяσѕ;) єиσ иєиєн к αку ρα тσσ【★】

【★】мєиυ∂σѕ 2 тσℓ ∂ια ρєgнαи∂σѕєє【★】

 


kOn La MeLii Jejej SIn MomenTOosSH Jaja MenUdaSS 2 JEjeje!

 


 

【★】 мєиυ∂α му єνιтαн к ωρα єѕѕ :∂:∂єиσ мυÑєкιтαα к ѕαвєѕ к αкι ρα тσσσ & к т кєяσ 1σσσ иєиαн αу к кєαя :ѕ:ѕ к ѕк твιмσѕ ѕρя ρσкσ тмρσ ℓα σтяα єχχ:ѕ єиσ иєиαн мυñєкιтαѕ χ1σσρяє тqú【★】


 

【★】αкι ки мι ιנσ єя ѕєяgι & ℓα вιχα:ρ נαנαנ кσмσ σк gєиєтє(ℓ) кσи вσѕσтяσѕ тσσ0σн【★】

 

 


【★】 кι тα ℓα иιиια к ισ мα кєяσ к ѕαвє к м тиє ρα тσ0σ0 тσѕ ℓσѕ ∂ιαѕ яιєяα σ ρℓαχα ∂єя 7 σℓєєє:ρ ננαנαנ ѕιи fυмα∂αѕ к иѕ мєтємσ0σ0 тиємσѕ мα【★】 【★】ѕυєятє кα∂α ∂ια ρσℓℓσѕ ρєяσ иσѕσтяαѕ иσ ѕαвємσѕ иαα :ρ αננαנαנ σℓєєє ∂ανι gяαи∂σтє тqq(ℓ)(ℓ)(ℓ) נσѕє яαиχισнн тq ∂ιєgυιтσ fσкιтα тqq(ℓ)(ℓ)【★】


 

【★】 fσкιтαα(ℓ) σℓє мι иιñσ к ωαρσ єиσ єямαиσ к ѕє тє να α єχα ∂є- у к ѕι т вαѕ αz ℓσ ∂ 1 мєѕ αι 1 мєѕ αкι χ к ѕι иσ ѕι к ѕ т вα α α єχα ∂- у 1 мєѕ ки∂ т т вαℓℓαѕ ρα уα иσѕ αмσѕ тσѕ ки тιgнσ σк к ισ иσѕ
【★】єѕк кки тιgнσ αу яιѕαѕ у єѕσ иѕє у α тυ ρєяяα тмви ѕє ℓє вα α єχα ∂- уα иσ ρσ∂яємσѕ ιя נυитσѕ α ѕαкαяℓααα:ѕ:ѕ נσ0σ0 ℓα αℓу у ισ иσѕ αмσѕ α ρσиє мαℓαѕ у тσ0σ0 :ѕ:ѕ


TitO'S:

 

Mi GentE:

 

 


 

ki ta mi ratonxito0oh ole komo le kero :P jajaj (L)

 


 

 

 

ki to jonkisS sin dia d mi kumplee ehhh & nstra axindns los porros y fumandolosS en er bus kn la bntana abiertaaa sin diaaa!!t'amO replikaaa

komo e dixhop antes aki to fumaSss :Pjajajjaja k lokaSh

en mi kumple k ia ibamos k n ns podiamo pone n pie:Pjajjaja tQ replikaa

AKi en er c&a kn my cerdo bello(Prieto) mi primiyoh(er vikO) eR NeneH My TamPon(la karmenN)

 

 


 

Aki kn mi tamponcin k tu sabes k t kamelo gordah eno nenahh k sabes k aki pa to y sin fietas k ns emo metiio0'o0 ehh so keda entre nosotras;)t'amO
KesH & KarmeN tQ tampOncinN(L)


Aki estan las piltrafiyashhH:
Os kamelo nenash sabeis k smpre juntassS jennY Pitukeras 1oO% o nO Os keRO

 


 

Ki ta l rauliyoh y mi ermano er gorjitOh:P Oleee mi ermano k wapO:P jajaja tQm sabes k m tnes pa to0o0 t'amO

 


 

aki kn l neneh ole komo le kero io oie k ssabes k aki pa t0ito y na bss

 


 

aki ta la inma k no s k la konoxka mxo pero d lo poko k la konoxko m kae mbn :D:D nenah aki pa to tk

 


 

aki mis niños der koll er morenitoh er cristian er raul er noel er cubano er rafa os amo (L)


 

aki er davi balla ninioh ma simpatiko(K) eno neneh k bss y k mas kaio mbn (L)

 


 

aki ta la sandra mira eta ninia la konoxko io dsde la guarderia y aun no e perdio su amistad esto si k es 1 amigha d erdad esto esss lo mejo k ma paxao n mi viah nenahh tu es k d erdad pa lo k keras pa to0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 es k tu eres espexial eres parte d mi viah esk se k t tngho dsd pekeña y nse eres to

 


 

aki ta mi niña k aunk no la konoxka mxo pos sabes k m tnes pa tO eno na besosS t

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

Ki ta mi prima k la kero ma k a na n l mndO k tu ia sabes k m tnes pa lo k nexesiteS & k tQ la viah

 

KesH & KriSs tQ primilla(L)

 


 

Ki T a L meSTiZiYoh k le keroO 1ooO & SoS MomENtOs To DepREs En mY keLo:p JAjajajaj KomO tQ mi neneH

 

KesH & MesTy tQ ZorRon


 

Ki ta mi lauriyah k la keroO 1ooO y k t sabe k m tne pa lo k kreaSs t'amO(L)(L)


 

Ki ta mi niñaaa tQ anda k n nos lo pxm bn n tito's ehh :Pjajajjaja nenahhh tQm y m tnes pa toO

 


 

Ki kon mi rubia la eleniyah nenahh tQm vexiniyahh pley

 


 

Ki ta er suly (K)nenehh n t konoxko mxo pro m kaes mbn tQ


ki ta er baby k lo konoxi en l borne en las batallas d gallOs ole komo se pikann :P tQ

 


 

aKi ta mi antoncin s 1 neneh k bale la pena(K) aunk la gente digha lo kontrario tu eres demasiao wen shaball y aunk t y l pepo sus lleveis mal iO sus llebo n l kora a los 2 ehh ia dejaoS d pelear xk komo k no axe graxia k 1 d mis 2 mejhore amighos se keran pegha ns plan a mi no m ghuta k teis en ribalidad mira neneh t bales mxo y espero k knd sus pegheis no sus aghais daño ninghuno d los 2 ((weno pro si no sus axeis daño komo sus bai a pegha));P jajaj k paranoia:p dejame ami k boy t fuma:P dejam kon mi royo;) tkm antoncin(L)

Kesh .nD. AntOncIn tQ neneH*


Ki ta mi primillo l alex neneh k tQm k aunk n t konoxk mxo sa noxe n ka l pollo fue wenissSima :P jajajaj sO fue lo ma d lo ma :D:D weno y knd le pillo er vicente komo korriamo ehh :py tos pal terrao sartando las ballas y luegho n palxa paña axiendo rekolepta:Pjajaj sin diaS k e paxao kn tigho y los k aun kedan x paxa tQ neneh(L)

KesH & AleX tQ PrImOh

 

 

ki ta mi ermaniyoh pley k le kiero ma k a na pro l mu ranxioh nunnka keda:S:S k malote:S ehh neneh ay k kea ma ehh :S eno neneh bss dw

KesH & AdRy tQ ErmanihOh


Ki ta Mi OtrO primillO l pepO :Pjajja neneh tQm & sos porros k ns emo fmao ns ban a orbida a x xierto abe si pillas tu arghuna be k smpre pillo io y sus inbitoa ty y al marino ¬¬ eno na k tQ la viah bssS neneh(L)

KesH & pepO tQ primillOh


 

Ki Ta Er aLex tQ neneH

KesH & ALex tQ My LOkO


 

Ki Ta L RonY Sos MomeNtOs n MY KumPel To HappYs :pJajjaja

KesH & RonY tQ SabOrIO

 


 

ki ta mi esposa tQm soraya sabes k lo eres todo(L)tu sabes k esos dias n er insty n nos los ba a kita naieee:D y k ia somos amighas pal resto d la viahhh tkk mi gitaniyahh(L)

KesH & SorY tQ esPosaAki ta mi sheuliky k la kerO milL & t SAbeS K 1Oopre TrAs aY:D tQm Ole Sos MomENtOs k BibI Kn tIgHO En Ka L JulI k EnTramO a Ka d 1 MonJe :djajajajja k risaS:p tQm

KesH & SheYla Tq my putIyaH

 


 

Ki Ta La ChirVi K La KerO 1Ooo Sin NOxeSiYah eN La Maghna :P Jajjaja

La_KesH_Ma_pleY & La_ChiRvI_ma_sHulA

 


 

MiRalaA PuTa XOrBa KomO La KerO Ole!!:D:D EnO NenAh K T sAbes DsdD 1oopreE K M TNes Pa To y K M PueeS KonTa Lo K KerAs K t SabES K Io A tI tQ KomO a Naie n L mndO :D:D Tq Mi XOrBa PleY

 

KesH & BreNda Tq XorBa

 


 

Ki ta Er RimAs k Lo KerO 1ooO & k AunK aBexEs PaxA 1 PokO d TO Es Mu Wen NinIoH & bale MxO

La KEsh PleY & Er RimAs Ma Loko

 


 

 


 

 


 


ki ta My PilY k La KeRO 1oOo & Sos MomENtOs K e VivIOh kn tIhO AN Balio La Pena:D tQ nenaH :D

Kesh & PilY tQ Mi MoZitA

 


 

ki Ta mY PilaRcIlAh K La KerO mxO Oie nenAh Abe Si keamO Ma :D:D EnO nenaH K sTubO mbn En la KalIta Pro no MaghaIs andAr TanTo:p jajjaja K M KanSo jajjajaA & IO KonDienDomE La PlaKa de PolEn TakuerDasS :D:D jajajjaja :p

kesH & PilY tQ mi maNdarINa :D:D


 

Ky Ta M& PekE K LA KErO 1Ooo :D NenaH k SAbeS K Tq Ma Ka na Ehh (L) t?amO nenaH

La_KesH_ma_PleY & La_Peke_Ma_Shula

 


 

Ki Ta M& LauRiyaH K La KErO 1ooO Abe SI ns AMo TroS DiaS a La DisKo & RekoRdamO ViejOs MomEntOs tQ

KesH & LauRiyaH tQ mY nenAh


 

Ki Ta my jOse K Le KerO 1ooO & k t SAbe k m Tnes Pa tO wenO neneh t Q m

KesH & JOsE tQ Mi nenY

 


 

Ki Ta Er PinO MirAlO Kn 1 SerPienTe +o( K aSkO :S:S EnO nenNeh k tQ 1oOo Y k T sabeS K t DEbO 1 Dia d PlaYukY eHHhh :p Jajajja aBe Knd aMO.

KesH & PinO tQ My ShulO

 


 

 

Ki ta l iSaaK ranxioh tQm y eso momentos happys n r sonmoix k nos iba a da 1 koliko a tanta kokakola kn los tikets k tnia :pjajjaja eno neneh k tQ

KesH & iSaaK tQ RanXioH(L)

 ...Kn Las SIsta'S...


 

Kn la sumela:

Pos aki ta mi sumela la peke;nenah tkm ma k a mi viaH aunke bibas n la kinta polla io n vraniko komo ia tndre el karne pos tire a be kada dia y t traere y t llebare...ia beras komo n verano nu juntaremo kada dia! o eso espero :p...weno nenah k tkm y k m tenes pa lo k nexexites(K)
 
KesH & pekE tQ sumelA

 


Pos aKi Kn Mi HijA K LA Ker0 Mil! Kariño aY K Kome Ma!!! T Lo TngHo DisHo :P WNo NenaH K Tq*1ooo!& k Sabes k Mi Kaxa S TuyA Y K KndO KerAs EN!:P:P Wno XOx0 K Komo K ArA Boy a pNE A la JaZ & Na...k tQ*
 
KesH & AinA tQ HijA(L)


Ps...aki Kn My Jaz k la Kero Mil (L) NEnaH saBes K M tNes aKi Pa To.K Mala N Pude EntrA Kn TIghO KndO T IIteS L PieRcinGH dL Labio :S:S S KOlo La aIly Wno NenAH k aBe KndO KeamO & NA k Ia sAbEs
 
KesH & JaSs tQ Sista'a


Pos AKi Kn MimorenaH k la KEro 1ooo y K Sabe K M Tne Pa
To Lo K KerA...:d:d

 

KesH & PaTrY tQ SuprY

 
PoS AKi Kn Mi CerO Bello K L KerO 1ooo :P JAJa Sin Dias N Mi Kelo EH...Puta Lapa EHH:P:P jaJA Wno NeneH Sbes k m tnes pa To L K NxxiteS Y Na k tQ* :P bss
 
KesH & aDrY tQ CerDo BellO


Pos aki kn mi karmen;k dxi d tu feuxina...pos na feuxina k sabes k m tenes pa lo k kerasH y k sepas k ay k bolbe a kear y mntarnos nuestras fiestas ay:p jajaj weno xoxo k ia sabes k tkm ... botadle karmen_xula
 
KesH & KArmEn tQ mela


Weno pos aki sta mi xoxo loko k sabe k le kero0o 1oo0 y ay k kda 1 dia pa xernos fotos ehh!:p weno nenah k nus lo kntamo smpre to y sabes k m lo puees seghir kontando k sabes k io tkuxo :p y a las ptas k t keren kita l nobio si tnteras onghe biben io mapunto ok:p weno xoxo k tkm(L)...BOtadnos:xoxos_lokos
 
KesH & YolI tQ XoxO LokO


pos aki ta mi soffy k la kero ma k a mi viahH xoxo sabes k m tnes pa lo k kerasH y k n emo exo m amighas!:p tkm...tQ*AMante(L)(L) Sbes K taS N Mi KorA...
 
KesH & SoffY tQ aManTe

kOn Mi AvY
 
sOnROkEÑaa TQ
 

 
 
[...*SalA MaghnA*...]

 

 

[...*KësH*.nD.PijY*...]
TikoS Kam:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kn La PekE: