Gente - Perfil de usuario Infobalear
myblackheart

Aquí puedes poner la frase que quieras!

ON

NO CONECTADO | ¿Que es ON?
Ver usuarios conectados

Chat

NO CONECTADO | Conectar al chat
¡Conoce gente nueva!

Sobre mi

NOMBRE mm uno
EDAD 30 años
SEXO Mujer
CUMPLEAÑOS 1 de Enero (Capricornio)
LOCALIDAD lo sabes?porqe yo no
MSN MESSENGER No definido

Datos perfil

MAFIA No tengo mafia aún.
VISITAS 1833 accesos (2 hoy)
FECHA ALTA 01-05-2008 14:33:53
ULTIMA CONEXIÓN 07-10-2008 16:10:45
MODIFICADO EL 20-05-2008 23:14:58
DIRECCIÓN PERFIL infobalear.com/gente/myblackheart

Mis fotos

BuueeenOOo puuess  estee es mi infoo!^^ espero qee os gusteee =)

 

BuueenO pueess aqii estoooY yoo=)

[..y sii tuu no estaaS ya no puedo resPiiraaR..]

miii historiia estaa donde tuu estaaS^^

iiaa no pueeeDo maaS necessito tu amistaaaD!*

tequierO y lo sabes de sobra;)

Deesde aqeeeL diaa ereeeS mii obsecioonn!^^

Dee mi corazón a mi mente teamO locamente

Criia cueernooS qeee tendraaS maaS!*

MientraaS tu jugavaaS yoo me enamoravaaa ,,

El dooLoorr es amaaR y qee no tee ameen!^^

mee siientO feliiiX cuaandO me miiraaS^^

Noo llores pooR algiieen qee no lloro por tii!

No te pongaaS a jugaar si no sabeS aguantaaRª

Si te vas no lloraria simplemente moriria^^

Tantas cosas que decirte qee nose como empezaar qee te qiieerO qee te odioo qee sintii no puedo estaaR

Solo estas conmigo en mis sueños:(..

 

 

 

BuueenOOo pueesss ahoraaa mi geenteee!!=)

Sisisiiii aqiii naa mariinaaaa oohhh sa meva pettxorriitaahh com tesTiimm aqEeeLL viatje va sr lo millor amb tuu ii a sa aviioonn tmbb:) etsss una lianteee amb sa gorraa jajajaja! amb tuu es moments son inolvidableeess ii massa divertittS! totes ses vegades qeee arribam passat de les 3 a s'escola i mos peguen una reñada que te cagues o cuant sortim a sopar per alla amb tu tot es diferen es FENTASTIC=) saps qee aqii me tens absolutament per TOT i ho saps!=)

marieeetaahhh!! siii sa meva geme idolaaa perritah falderaaa!! uouuuu tu ets sa nina qee mes confiill perqeee ets sa unica qee menteeenn ii qee m'apreciaa qeee me ajudaaa ii qee fa tot lo possible perqeee estigui bee! spas qee testim moltissimm ii amem si un dia qeedam per sortir per es poble amb manigaCURTA jajajajaja quins recuerdooos!:) testimm molttt gemelitaaHH:)

 naa Marieeetaahhh! sa mevaa princeeeSSS bueno guaapaaa qeee saps qee pots confiaaR amb jo per lo qeee vulgiiss! qee sempree me tendraaS aqii per toooT ii qeee maii te fallaree esperr qee sa notree amistaaD durii per sempree ii qee maii s'acaabiii teeqieerOOO! yo y tu alwaiiSS sempree aqiii(L)

 

Aineeetaahhhhh! sisisisis saps qee testim molt cuturrineeT escaldaaaTT qee tu ets una amiga de aqeeLLees qee maii te falleenn! sempre hem estat junteeeSSS desdde petites finss areee ii mes envaanT.. sempre nose perqeee pero ets algo especiaaL algoo magicc qee mai se rompraaa  teestiimm ii es algoo qee no se pot esplicaaR SEMPRE' 

 

TiiqeeeTaahhh sisis tuuu! sa mevaa loqeetahhh bueno petitaaa qeee ja ho sapss toooT qee me tens aqii per lo qeee vulgiiiss!=) si tu no i ets tot es aburrritttt ii cuant tu ii etss son uns des meus millorrss moemnts de sa meva vidaaa! perqee tu sempree alegreeeeS ii animees a sa geeentt=) sapss qeee sii necessiteeS algoo nomes mas de avisssaaaRRR teeqieeeROOO(LLLLLLLLL'

CLaaraaaa sii are te tocaa atuuu buaaahh sa mevee geemeee qee antes sempre coincidiem amb lo qee duiem jajajajaja. amb tu si que e passat momenttss jaja i sobretot a sa classee buaaahh cuat te va sortir sa recada disperada i anaves arrosegante per ses cadires perqee no te vessin i jo alla dissimulant jajaja o sa pillada qee te va fer na montse jajaja! qee boo . ninetaa mevaaa qeee saps qee testim un merdee ii qeee mai te`pens a olvidaaarrr o saps ja no? simplement.. aqii tens a una amiga per tot;)=)

Verdiiii=)=) siisiiiiiii tuuu eests lo milloooorrr no saps lo qee te echo de menooooSS! amem si mos veiimm meesss:( qee aixoo no pott sseeeR! saps qee me teeenS aqii per tot!! qee sii te passa algo nomees mas de avissar qee vendrreee imediatameennttt a buuñolaa!=) jaja testiiim molttt ii amb tuu tot es milloorrr!!! SEMPRE'

 

Laa elii oleee qee uapaa ellaa.Bueenoo nenaa! qee ssabeeS qee estoyy aqii para todo ii qeee sii necessitaS algo aqii siempre me tendraas=)! Puedess confiaaR en mi para lo qee qieeRaaS qee yo estoy aqii para lo bueeno y lo maloo! aver cuando nos volvemos a ver ehhh o en el verano os venis a la piccina d'esporlas jaja! teeqiieeRO muchoo uapaa!=)

 

Lauraaaaa=)=) sisisi amb tuu tots els moments de petitteeeeSSS qeee sempre anavem juntes noltroosss ii ses nostress sisterrss jajajaja molaveenn tenc mil fotoss jajajaja de sa plaia per tottt.. sempre te tengut atu per tott.. ii si tee ficses maii mos hem seperaaaT testiim moltissiimm =)

 

paulaaaa=)

testim molt i ho sapss=) nomes dirte qee ets una bona amiga qee sempre m'estas ajudant amb tot!,, ii qe amb tu mo pas super bee ii sobretot cuant qeedam per anar a s'escola ajjaja com mola amb tu tot son risas! jajaa ii feim cada faxes=) testim moltissim! testim tant com una germanetah!=) perqee sempre estic aferredetah a tu! teeqieeRO tantoo=)

 

 

 

 

 

 

Xiscaaa!!=)

uaaaa ets lo milloorrr jajajaja! sempre o recordare tot amb tuu ajaja i sobretot es nostro super bailecito de findeaño jajaja! testim moltissim! ii sempre podras contar amb jo per lo qe vulgiis SEMPRE' teestim molt!^^

 

 

 

nixiiiiii =)

ooooHHH sa mevaaa pavaalooqiitaahh com l'estiimm! amb tuu tot es millooR no saapss com mo pas amb tuu=) sa meva guaarrilla qee sempre reim ii reeiimm! esperr qee mai mos berreem!=) Todoo empezo desde ununodelunodelceroocho=)

qee nunca terminará!

tequierO(LLLLLLLLLLLLLLLLL'

EN CONSTRUCCION!

 

nadaLeetaahhh!!

siiii sa meva noviaaa!!

jajaja com testiimm petitaaa!

noviaaS desde es dia de ses caparutxeS xD!

cariñoooooo qeeee testim un huevooo! ii qee aqii me tens per tooot=) per lo bo ii per lo doleenT qee passi lo qeee pasii mai te olvidaaReee ii esper qee maii mos bereeeem tesTiim^^

 

 

 

Deesiiii=)

cariiñoooo!!!!!!

ati te pongo sin faltaaa!!!

mi superGEMEmellii!

qeee la qiieeRO un montoonn!

y no sabees lo qee te eecho de meenoos!

teestiimm MASSAAAAAAA^^

 

PriimiitaaaaahhhSSS lo soisss tooddoo todoos esos momentos con vosotras son majikoooS!^^

 

Margaaaa=)

sisteeeR qee te estim un merdeee! qee tu ets s'unica qee ma estat aguantant tots aqets anysss qee te donc ses mil gracis per tot lo qee mas ajudat a n'akesta vidaa qee jo no se qe es lo qe feria sense una germana com tuu! saps qee testim moltissiim1^^

 

 

 

Juudiiithhh=)

Bueeenoo cariiñoo qee tee qieerO muchissimoo!=) qeee aver cuando nos vemos qee te echo TANTISSIMO de menoos!=) solo qiierO dartee unos de esos abrazotes qee nuncaa se olvidaaN:)echoo de menooss esas rissas contigooo pero qee se volveran a repetir=) y el dia de la foto fuee magicoo!aaajjaja qee nos acoplamos en tu house ajaj! teeqiierOmuchiisimo!

Caarooolll=)

buenooo tuu siemplementee eres una persona muy especiiaaL! mi TATII! jajaja qee aunqee casi nos veamooS qee yo nunca te voy a olvidaaR y qee nada decirte qee eres super simpatikaa! =) qee me encanta estar contiiggoo me lo passo super biieen! si necessitaaS algoo aqii me tienes por todo=) teeqiieerOOO=)

RaaqueeeL=) cariñoooo qee te qiierO muchoo y qee qiero qee repitamooss todoss esos momentos vale=) qee son inolvidables contiiigO!=) qee si tu no estas ya nada es iguaL porqee falta mi raqeeLita'H ii esoo no puede seeR! amorr qee sabes qee me tienes aqii para todo qee sii hay algun problema solo me tienes qee avissaaaR! teeqiierO muchoo MAMII^^

 

 

 

 

yaniii siii=)

aqii uno de mis mejores amigos (cuando quiere) bueno ninet=) qee gracis per tot lo que as fet per joo .. peroo qee avegades me posses isterica amb es tinkiwinki jajaja! peroo sapss qe tetimm moltt=) gracis per tots es moments qee hem passat! testimmolt=)

 

Sisiii en daniii!,, tuu etss es primeeeR qee no potss faltaaRRR aqiii perqee en lo qee taaaS curraaT es teuu.. bueno bmbnn! qeee sapss qee passi lo qee passi jo mai te olvidare qee ja saps qee me caus massa be i tott! qee esperr qeee mai mos berreemm ii qee sa nostrree amistad mai canvii!:) peerqee ets una persona qee ma ajudat molt ii qee mai ma fellatt ii qeee sapss qee fere lo possible perqee estigiiss feliiç,, testim moltt=)

 

Sii si siii djj!!,, bueenoo qee tuu sii qee no puedeess faltar en mii infoo ombreeE!,, bueno dj qee sabess qeee aqii me tienes para toodoo!=) ii qee simplemente decirte qee eres muy buen amigo.. qee confio muchissiimoo en tii y qee espero qee nunca nos peleemoss,, ii qee nuestra amistad siga siendo la misma o mejor=) y aver si nos vemos mas eehh qee hace miil qe no te veo y eso no puede seeer:(humm naDa qee te qiieRO!=)

eduuuuu=)

aiiiinnSS mi cerdiiTooo!!

buennoo novioo qee nada qee teeq! muchoo qee todoos los momentos qee passe junto ati no los e pasado con nadie mas..eres algo tan esspeciaL qee nunca qiieeRO perdeeR! teeeqierO TANTISSIMOOO=)!

 

Victoorrrr siiii en BIMIII! sapss qee testim un merdeee! ii qee pots contar amb jo per lo qe vulgis qee sempre t'ajudaree! asis per contarme es teus problema i per ajudarme a nes meuS! tu tmb ets un des meus best frienDs=) perqee amb tu es moments son insuperables!=) gracis per tot tQm!

 

FALTA MUCHA GENTE PERO ESTA EN CONSTRUCCION!

 

esos diaS!

en mi campo ^^

 

 

 

collages echos por daninho!=)

 

VIAJE D'ESTUDIOS 08

playa 1508

 

CUMPLE VERDERAAA

 Fuee geniaL^^

 

 

Amaaaaa!=) buenooo petitaa qeee sapss qee testim moltissimm1^^