Gente - Perfil de usuario Infobalear
moo0renaah

Tremeendaa Moo0renaah(H)

ON

NO CONECTADO | ¿Que es ON?
Ver usuarios conectados

Chat

NO CONECTADO | Conectar al chat
¡Conoce gente nueva!

Votar a moo0renaah

PUNTUACIÓN

Sobre mi

NOMBRE Roo0siitaaA
EDAD 29 años
SEXO Mujer
CUMPLEAÑOS 12 de Diciembre (Sagitario)
LOCALIDAD S´arenal
MSN MESSENGER Peediirselo amii Duueñoo:p

Datos perfil

MAFIA VaPorTi_PONS
VISITAS 22890 accesos (1 hoy)
FECHA ALTA 16-04-2007 23:00:43
ULTIMA CONEXIÓN 17-02-2011 23:58:59
MODIFICADO EL 26-01-2011 20:16:00
DIRECCIÓN PERFIL infobalear.com/gente/moo0renaah

Mi puntuación

PUNTOS HOY
0 puntos
PUNTOS ACTUALES
0 puntos
MEDIA PUNTOS
0 de puntuación con 0 votos
PUNTOS TOTALES 20416 puntos
MEDIA PUNTOS 10.3 de puntuación con 1983 votos
POSICIÓN TOP Min 1000 pts actual, 10110 general.

Mis amigos

Mis fotos

Olee mii maadree TeeQuuiiieroo0!Boosotraas loo kee teneiis es muuchaa envidiia lokaaas;)Ermaanaa Tee Quuiieroo Puutaa     Tee Quuiiero0 Ermanaaa(L)         Yoo0  Siin comeentariiios        & laa enviidiaa es muu malaa chiikkaas A JODEROOS uuapetoonas;)Tee Quuiieroo PuutaaTuus besoos fuueron buuenos miientras ke duuro peroo lo nuestro ya se acaboo..(8)Moo0renaaah(H)

 

 moorenaahYoo & mii nereaaYoo con mii roociio te kiero putaaYoo & laa mariiaaRoosiitaa(h)MoorenaahUn besoo pa toos

 
Beengaaa Enntoonzees Noos beemoos Enn El areenal!!(h)         Tee Quuiieroo0(l)