Gente - Perfil de usuario Infobalear
er_xiskito

vaya.xiskito.de.suu.katty(L) tQuiiiero mii niiñaa(L)

ON

NO CONECTADO | ¿Que es ON?
Ver usuarios conectados

Chat

NO CONECTADO | Conectar al chat
¡Conoce gente nueva!

Votar a er_xiskito

PUNTUACIÓN

Sobre mi

NOMBRE xiskito
EDAD 28 años
SEXO Hombre
CUMPLEAÑOS 20 de Julio (Cáncer)
LOCALIDAD Marratxi
MSN MESSENGER pideseLoo ami niÑaaa:)

Datos perfil

MAFIA rey mysterio
VISITAS 18389 accesos (1 hoy)
FECHA ALTA 21-04-2007 22:17:34
ULTIMA CONEXIÓN 14-12-2010 02:02:59
MODIFICADO EL 07-11-2010 23:58:27
DIRECCIÓN PERFIL infobalear.com/gente/er_xiskito

Mi puntuación

PUNTOS HOY
0 puntos
PUNTOS ACTUALES
0 puntos
MEDIA PUNTOS
0 de puntuación con 0 votos
PUNTOS TOTALES 20005 puntos
MEDIA PUNTOS 11.6 de puntuación con 1722 votos
POSICIÓN TOP Min 1000 pts actual, 10270 general.

Mis amigos

Mis fotos

vaya.un.xiskitooo

yoo y mii niñaa

Teeaamoo mii aamoorr

Tuu loo mass Graandee Quee tteengoo

Graaciiaas aa ttii ee apreendiidoo aa amaar & aseer Coomo Sooi!

Tuu ereess Loo Maass GRANDE quee me a podidoo PASAAR!

 

TúuS beesoss TODOO loo quee NESSESITTOO

 

Caadaa mOmenttoo aa ttuu laaddoo ess PERFECCTTOOO

cuuanddoo esttoii aa ttuu laadoo noo NESESITO nadaa mas que no seas !

yoo & mii mamaaa

akiii miii niiñaa & mii ermanoo

yoo & er joosee

 akiii ta er shulo der abel ke dsii ke te kuide ermano ke aki pa toh kuiidate

akii mi primo er perxilla ke desi ty primo ke te kuide musho

akii staa er kukiyoh kuiidate ermano

er corpaa y yo

 

sesion xiskito

Diaa d fumaa kn mi ermaniko kike

akiii yo kn mi perriko

akii jugando ar billa

aRmas

akiii mi primikaa la kriis

akiii mi ermanilla

yo ante de irme de fiesta

akii ta er primiko berny ke desii de ty ke ere er puto amo y ke siempre me tendra pa to enga kuidate lko

akiii ta mi gnte d son gotleu aun fartan mucho xro weno...