Gente - Perfil de usuario Infobalear
.martitaah.

carmen tekiieroM (L) jessi teek . meerce . alvarooO (L)

ON

NO CONECTADO | ¿Que es ON?
Ver usuarios conectados

Chat

NO CONECTADO | Conectar al chat
¡Conoce gente nueva!

Votar a .martitaah.

PUNTUACIÓN

Sobre mi

NOMBRE martiitaA'*
EDAD 26 años
SEXO Mujer
CUMPLEAÑOS 7 de Diciembre (Sagitario)
LOCALIDAD Calvia
MSN MESSENGER sii lo kiieres me lo piidess!

Datos perfil

MAFIA No tengo mafia aún.
VISITAS 6039 accesos (2 hoy)
FECHA ALTA 12-08-2007 15:18:21
ULTIMA CONEXIÓN 03-11-2008 15:05:53
MODIFICADO EL 03-09-2008 17:21:11
DIRECCIÓN PERFIL infobalear.com/gente/.martitaah.

Mi puntuación

PUNTOS HOY
0 puntos
PUNTOS ACTUALES
0 puntos
MEDIA PUNTOS
0 de puntuación con 0 votos
PUNTOS TOTALES 4203 puntos
MEDIA PUNTOS 13.2 de puntuación con 319 votos
POSICIÓN TOP Min pts 300 actual, 5000 general.

Mis amigos

Mis fotos

______________________________________

 

_______________________________________

 

siin ti nadaa!

 

__________________________________

te kiiero mii gemeliyaaaA!

TODOO

___________________________

__pos akii una fotillo miia__

_________________________________

_________________________________

________________________________________

__________________________________

con Lauu.

te quiero (L)

akii esta mii alvarooo! ke lo kiiero un montoon (L)

___________________________________

 

fotoos del viiaje a MADIIIIIID!! (L)

INCREIIBLEEEEEE!

 viiaje de estudiios perfectooO! *

_______________________________

para el musiicaal

hoy no me puedo levantaar  

_______________________________________

en madriiid

danii.carmen.iio.merce.peter

_______________________________

en la warneeer !!!!

lo mejoooor ! !

___________________________________

iio.carmen.merce.ana

_________________________________

parque warner bross

________________________________________

en la warneer otra veez

________________________________________

tos juntoos con la tutoraa

vaya caretoo rubeeen!

________________________________________

os kiiiiieeerooo!

_________________________________

 

tos juntooos!

os kiieroo!

______________________________________

ueno ana ii merce despreveniias xD

_______________________________________

despreveniios,

ii iio concentrada comiiendo me mii xuroo! como tiiene ke seer ! xD  

_______________________________________

__________________________________

al vajar de una atraccion!! lo mejoor!

________________________________________

caiida liibre 1OO metroos! una pasadaa!

_________________________________

...ii despues de una hora aciiendo colaa...

...x fiin nos montamooos!!!

_____________________________________

comiiendoo una pizzaa

________________________________________

JJozuuuuaaaa!!!

ke tee e cogiio muxo cariiñoo!  

& nada ke me caees supeer biien ii ke eres supeer espontaneeoo!!! noxeciita en la 521 eeeEh! xD

__________________________________

en el restaurante del Hotel con la peerfecta compañera de Habitaciiiooon!! si sii, x ke lo erees !  

___________________________________________

taamoooo!!!  

____________________________________

te kiiiero :)

___________________________________________

to contentillo el rafaa!! xD

____________________________________________

con JJozuuaa!

_______________________________________

con rafaa! :)

_______________________________________

con manuu!! :)

________________________________________

 

 

 

 

con la tutoora enel aeropuertoo!

_____________________________________

joseeee!!

pos na ke eres un xaval super majoo! ii ke me caes super biien. La semana ke viiene se piide una playiitaa eeEh!! Llameme el lunes ii ya keeamos pa ir a la playaa.

Te kiieroo  

_______________________________________

genteee ! os kiieroo

clasee :) (L) os quiiero

____________________________________

jessii :) ke te kiieroo & na mas ke deciir (L)

 

___________________________________

te quiierooooooo ! !

___________________________________

martiitaA . iileniia . liia

os quiieroo muxoo :) (LLL)

_______________________________________________________

criistiian!!

pues nada niinet ke te kiiero un monton! pero muxo muxoo eeH! ii  na ke eres super majo anke ya sabes lo ke piienso ...xD flipii! xD ii na ke tenemos ke keear ! ya ablaremos eenga un besazooo!! :)

te kiiierooooo!

akii una fotiillo miia

______________________________________

uueno pos akii un collagee miio

____________________________________

 

yoliiii :) te QuiiierooO'

______________________________________

patiii ,,

ueeno kee ankee nos conoceemos desdee acee muii pokiito kee me as caiio supeer biien ii na ke no cambiies nuncaa x ke valees muxoo ,, ii na ke pueedes confiiar een mii ii ke io ya confiio en tii i ke aer sii keamos algun diia ,,ueeno ara iio toicastiiga ,, pero ya keearemos ueeno pos na ke como no nos conoceemos muxo ke no se ke contartee xD

martiitaaA & patii

_______________________________

 

 

uueno.ueeno.uueno...a kien tenemoo akii?xD poos a laa niiñaa maas siimpatiicaa deel muundoooooO' noo eexageroo laa geentee kee tiieenee la suuertee de conoseerlaa lo sabee ii a kee no exageeroo? jeje poss naa kee noo see ke desiirtee ke no sepass yaa... poos ke mee guustaan muxoo nueestross aiiiiiiiiiiiiiissssS' xD kee mee poneen supeer HAPPY nosee x kee proo cuaando mee loos daas mee eentraa la toonteeriia ii laa locuraa ya sabees akee mee refiiero ee caarmeen a nuuestraas xorradaas dee clasee ee xD uuenoo pss naa kee mee teengoo kee exaar unaa fotoo cn laa agoss ke no teengo nii uunaa xD proo uuenoo...ke see lee vaa a aseer xD aaaA' kee estee fiindee sii kee mee dejaan saliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirr'!!x fiin mee quiitaan eel castiigooooO''!!jaja kee biieen:) weno pss ke no se kee mass desiir asikee aki me keeoo alaa deew ( L )

te quiierooo miii amoorxiitoooooO'

 

________________________

alvarooo! :)

pos na ke anke ya no estes con carmen ke siigo pensando lo miismo de tii! ke eres super buen xaval ii eres super siimpatiico. ii na ke no se ke ms deciir  :) asiike asii me keeo  xD :)

besooos! te kiieroo !

_________________________________________

mii jessii too seexiiii jajaj :D:D

uuenoo mii amoor kee estee añoo estaamoos muxoo maas uniiass kee eel añoo pasaao oo uueenoo mejoor desiir maas ke nuuncaa o noo? x kee een seguundoo i een priimeeroo ( de priimaariia ) eraamoos iinseparablees xDuueno ii naa kee se kee pueedoo confiiaar een tii x kee me elo aas demoostraao ii kee sii aalguun diiaa necesiitaas aalgoo kee yaa abees ondee stoii kee x tii agoo lo kee seaa x kee mereecee la peenaax unaa xavalaa coomoo tuu taab siimpaatiicaa ii taan wapaa xD ii cariiñosaa ii eskee tee asees kereer x comoo erees! uueno mii amoor asii mee keeo x kee ya no see kee desiir

______________________________________________

otraa veez laa jessii

jessi se kee no tee gustaa estaa foto peero es lo kee aii a jodeersee xD eejej

teeee   quuuiiiiiieeeeroooooooooooooooooooooooooooooooooO' :D:D:D

________________________________________________

 

 

    martiitaaA . aandu *

 

 

nuriia.carmeen.iio.meerce.criis

anda ek no acee de esta foto xavaal xD peero aii cosas ke me gustan recordaar :)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con el payaso de mc.donalds xD

_______________________________________

 

en mii super coxee jajaja xD

_________________________________

 

en el mc. donalds : )

________________________________

 

carmeen . martaa

se ve un pokiillo mal pero ueeno xD

_____________________________________

 

akii la patii :)

______________________________________

caarmeen tee quiierooooooooO'

____________________________________

_______________________________________

 

jaja to maal xD

carmeen otra veez en nuestro coxazoo

__________________________________

uueno akii acabaa mii iinfoo espeero kee os ayaa gustaaoo jejeje botaadmee kee loos ruuloooO' xD