Gente - Perfil de usuario Infobalear
..rubiaza..

_ruubiiaaa'.&.viiCtooor'(L) _teeaamooo'(F)

ON

NO CONECTADO | Que es ON?
Ver usuarios conectados

Chat

NO CONECTADO | Conectar al chat
Conoce gente nueva!

Blog personal de ..rubiaza..

((menuuaaa.rubiaaa))
Sbado, 16 de febrero Estado de nimo: Enamorad@
Alguunaa Veez Laa ViiDaa Taa Daaoo uuNaa ooPooRTuuNiiDaaD PooE DooS VeeCeeS? Noo CReeoo PeeRoo Sii Tee Laa Daa Aprovechalaa Oki? Pq Noo SaaBeeS Loo Quee Baa Haa PaaSaaR DespueS
Comentar esta entrada
..PTriiCiiyH.&.JS..
Viernes, 28 de diciembre Estado de nimo: Enamorad@
*..Sii Tuu Te PiensaS K Me VolveraS aa PisoteaR StaS Equiivocaao0 Xk Noo Piienso0 VolveR aa PasaR Xx Aqueello0o..*


*..RuuBiiaaZaa SiiN SuertE Pro0 Xulaa AssTaa La Muertee..*


XxuLaa SiiN RaZoN DiSpuEstaa aa RoMpErTe El CoRaXoN..*
Comentar esta entrada
.PTriiCiiYH.
Jueves, 27 de diciembre Estado de nimo: Hundid@
Tuu Me HundisteS Pro0o Pronto0o ResucitarE..!!

AlguieN Me Piiso0o Pro0o Noo VoleverE aa PasaR Xx Eso0o..!!

Tuu No VaS aa SeR MaaS QuE Iio0o..!!

Comentar esta entrada

Volver al perfil